Wetgeving non-food – juni 2023

04 juli 2023

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving
Australië
: De regering heeft ingestemd (168 kB) met een nieuwe regeling voor verpakkingen. Deze regeling zal schadelijke chemicaliën en andere verontreinigende stoffen in verpakkingen reguleren.
Canada: De regering heeft een ontwerprapport gepubliceerd waarin wordt geconcludeerd dat alle stoffen in de PFAS-klasse het potentieel hebben om schade te veroorzaken aan zowel het milieu als de menselijke gezondheid.
EU: ECHA heeft twee stoffen toegevoegd aan de Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHCs). De lijst bevat nu 235 vermeldingen van chemische stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de mens of het milieu.
ECHA heeft ook een nieuwe release van de IUCLID-software uitgebracht. De update bevat de gewijzigde informatievereisten voor de registratie van chemische stoffen onder REACH.
Filippijnen: De EcoWaste Coalition roept de regering op PFAS toe te voegen aan de Priority Chemicals List.
VS: De EPA heeft voorgesteld de voorschriften van de Toxic Substances Control Act (TSCA) voor nieuwe chemische stoffen te wijzigen. Het voorstel schrapt uitzonderingen voor lage volumes van en blootstelling aan nieuwe PFAS en andere persistente chemicaliën.
De FDA heeft een update gepubliceerd over PFAS-activiteiten.
De Northeast Waste Management Officials’ Association (NEWMOA) heeft Draft PFAS Prevention Model Legislation (261 kB) gepubliceerd.
Californië: OEHHA heeft aangekondigd op dit moment niet verder te gaan met de opname van antimoon (driewaardige verbindingen) in de Proposition 65-lijst. Prop 65 is een 'right-to-know'-wet die vereist dat individuen een duidelijke en redelijke waarschuwing krijgen voordat ze aan bepaalde chemische stoffen worden blootgesteld.

Geneesmiddelen wet- en regelgeving
Het EP heeft een briefing (410 kB) gepubliceerd over de voorgestelde herziening van de EU-geneesmiddelenregelgeving. De feedbackperiode voor het voorstel is nog geopend.

Onderzoek
Volgens een recente wetenschappelijke verklaring (2,69 MB) van de American Heart Association leidt chronische blootstelling aan lage concentraties lood, cadmium en arseen tot een verhoogd risico op hart- en vaatziekten.
Een nieuw rapport (6,85 MB) van Greenpeace USA, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en internationale studies, toont aan dat de toxiciteit van plastic toeneemt als het gerecycled wordt. Het rapport benadrukt de bedreiging van gerecycled plastic voor de menselijke gezondheid.
In een studie (2,96 MB), gepubliceerd in Obesity, tonen SDU-onderzoekers dat blootstelling aan PFAS gepaard gaat met een toename van het lichaamsgewicht. In een andere studie (1,55 MB), gepubliceerd in Environmental Health, tonen SDU-onderzoekers dat de EU-blootstellingslimieten voor PFAS nog steeds te hoog zijn.
Onderzoek uitgevoerd aan MedUni Vienna toont hoe micro- en nanoplastic deeltjes erin slagen de bloed-hersenbarrière te doorbreken en zo de hersenen binnendringen. Het onderzoek (1,95 MB) is gepubliceerd in Nanomaterials.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.