Wetgeving non-food – juni 2020

29 juni 2020

CLP-updates
ECHA heeft de richtsnoeren (1,78 MB) voor het etikettering en verpakken in overeenstemming met de CLP-verordening geactualiseerd. ECHA heeft ook aangekondigd dat de bijgewerkte richtsnoeren de etiketteringsvoorschriften voor kennisgevingen aan gifcentra verduidelijken. ECHA heeft een artikel gepubliceerd met de titel ‘Poison centres: quick access to accurate information saves lives’. De EC raadpleging over de nieuwe regels voor het verstrekken van informatie aan gifcentra en de raadpleging over extra informatie op het etiket van verven die in de winkel worden gemengd zijn op 9 juni 2020 gesloten.

Gevaarlijke stoffen - EDCs, PFAS, POPs en meer
De EC heeft een raadpleging gelanceerd over nieuwe concentratiegrenzen voor POPs in afval. Feedback is mogelijk tot 07 augustus 2020. FPF meldt dat China een openbare raadpleging (in het Chinees) heeft gelanceerd over een reeks (in het Chinees, 173 kB) van 19 prioritaire chemische stoffen of groepen van chemische stoffen die als gevaarlijk zijn aangemerkt.
Omdat er geen EU-lijst is van geïdentificeerde hormoon-ontregelaars (EDCs) en slechts weinig stoffen officieel als EDCs zijn geïdentificeerd heeft de Deense EPA, in samenwerking met autoriteiten in België, Frankrijk, Nederland en Zweden, een website met EDCs gelanceerd.
Onderzoekers van North Carolina State University hebben PFAS gevonden in elke schakel van de voedselketen van de Yadkin-Pee Dee rivier. Een artikel (abstract) over het onderzoek is gepubliceerd in Environmental Science & Technology. FPF meldt dat Chalmers University of Technology onderzoekers een artikel (1,40 MB) hebben gepubliceerd in Environmental Science and Technology waarin een kader wordt voorgesteld om PFAS in de levenscyclusanalyse (LCA) op te nemen. ECHA heeft een achtergrondartikel en een gastcolumn over PFAS gepubliceerd.
In een paper (451 kB) in Toxicologische Wetenschappen bestuderen wetenschappers van de University of Illinois at Urbana-Champaign onderzoek naar het verband tussen tientallen milieuchemicaliën (waaronder BPA, ftalaten en POPs) en veranderingen in het darm-microbioom en de daarmee samenhangende gezondheidsuitdagingen. Volgens het RIVM biedt de overgang naar een circulaire economie kansen veilig om te gaan met SVHCs. In januari 2020 publiceerde het RIVM een rapport in het Nederlands (1,18 MB) met een inventarisatie van wat hiervoor nodig is. Onlangs is een Engelse versie van het rapport (1 MB) verschenen.

VS: Tabaksproducten
Vanwege de COVID-19-pandemie heeft de US FDA de ingangsdatum van de regelgeving voor vereiste waarschuwingen voor sigarettenpakjes met 120 dagen uitgesteld tot 16 oktober 2021.

Onduidelijk of nanomaterialen in de huid kunnen doordringen
Uit een studie (1,11 MB) in opdracht van EUON, is gebleken dat het gebrek aan gestandaardiseerde, gevalideerde methoden en het gebruik van verschillende testprotocollen het moeilijk maakt om vast te stellen of nanomaterialen in de huid kunnen doordringen.

COVID-19 pandemie - meer niet-conforme (hand)desinfectiemiddelen op de markt
Verschillende EU-landen hebben ECHA en de EC laten weten dat de COVID-19-pandemie heeft geleid tot een toename in niet-conforme (hand)desinfectiemiddelen. Soms ontbreken gevarenlabels of wordt onterecht geclaimd dat het om een desinfecterend middel gaat.

Frankrijk: ontwerpregelgeving verpakken farmaceutisch afval
Frankrijk heeft een ontwerpbesluit naar de EC gestuurd voor wijziging van het besluit over verpakkingen van afval van zorgactiviteiten met infectierisico’s en soortgelijke risico’s en van anatomische delen van menselijke oorsprong.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.