Wetgeving non-food - juni 2019

27 juni 2019

Verpakking van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
De nieuwe internationale ASTM-norm F3375 heeft tot doel de veiligheid van vloeibare consumentenproducten te ondersteunen door het testen van "flow restrictors" die helpen voorkomen dat kinderen toegang tot het product hebben. Safe Load Testing Technologies heeft een overzichtsartikel gepubliceerd over de verpakkingsnormen voor medische hulpmiddelen.
De Amerikaanse FDA heeft een nieuw richtsnoer gepubliceerd over Unique Device Identification (UDI) voor convenience kits. De FDA heeft ook een verklaring gepubliceerd over het informatieverzoek over de eis om voor bepaalde opioïden-bevattende pijnstillers een blisterverpakking met een vaste hoeveelheid te gebruiken om onnodige blootstelling te helpen verminderen.

Veiligheid - Chemische stoffen en nanomaterialen
Food Packaging Forum meldt dat de OESO drie nieuwe rapporten heeft gepubliceerd in de serie getiteld "Safety of Manufactured Nanomaterials".
In het onderzoeksproject 'REACH Compliance' heeft het BfR in samenwerking met het Federaal Milieuagentschap (UBA) de kwaliteit van de registratiedossiers onderzocht voor wat betreft de informatievereisten van REACH. ECHA heeft aangekondigd dat het verbeteren van de naleving de belangrijkste prioriteit is. Een ECHA-conferentie in mei bood inzicht in de huidige prioriteiten voor de regulering van chemische stoffen. Al het materiaal is beschikbaar op deze pagina.
De European Union Chemical Legislation Finder (EUCLEF) is een online dienst die bedrijven in staat zal stellen te weten te komen hoe hun stoffen worden gereguleerd in de EU en welke wettelijke verplichtingen zij hebben. De werkzaamheden zijn aan de gang en ECHA is van plan de dienst in 2020 te lanceren.
Op 12 juni heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging geopend over een roadmap Fitness check voor de geschiktheid van hormoonontregelaars. De raadpleging loopt tot 10 juli 2019.
Het European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC) heeft de ontwikkeling aangekondigd van een Conceptual Framework for Polymer Risk Assessment (CF4Polymers). Het framework (2,47 MB) evalueert de wetenschappelijke stand van zaken en geeft richtlijnen voor de beoordeling van mogelijke gevaren en risico's van polymeerproducten voor het milieu en de menselijke gezondheid.
Food Packaging Forum informeert over een oproep aan belanghebbenden van het Chinese Solid Waste and Chemicals Management Center (MEPSCC) voor gegevens over 24 chemische stoffen. SGS kondigt aan dat Zwitserland voorstelt zijn chemische beperkingen in het kader van ORRChem in overeenstemming te brengen met die van REACH. Na goedkeuring zullen de nieuwe beperkingen vanaf 1 december 2019 gefaseerd worden ingevoerd.
Alle producten die consumenten in en om huis gebruiken bevatten chemische stoffen. Tegelijkertijd is er veel uiteenlopende informatie over chemische stoffen beschikbaar. Vaak is het moeilijk om de zin van de onzin te onderscheiden. Deze informatie is nu te vinden op de website waarzitwatin.nl, een initiatief van het ministerie van VWS, het RIVM en VeiligheidNL.

Illegale sigaretten in de EU
Uit het onafhankelijke KPMG Stella Report, dat in opdracht van PMI is opgesteld, blijkt dat de zwarte markt voor sigaretten de EU in 2018 de regeringen in totaal €10 miljard aan belastinginkomsten heeft gekost. Het totale illegale sigarettenverbruik bleef stabiel ten opzichte van vorig jaar; het rapport stelde echter een toename van het namaakverbruik met meer dan 30% vast – de grootste stijging die tot nu toe is geregistreerd.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.