Wetgeving non-food - januari 2019

12 februari 2019

Beheer van chemicaliën in kunststofverpakkingen
Food Packaging Forum rapporteert over een onderzoeksproject dat een gebrek aan transparantie aantoont op het gebied van chemische stoffen in plastic verpakkingen en ftalaten identificeert als kandidaten voor dringende vervanging; niet-opzettelijk toegevoegde stoffen (NIAS) vormen een unieke evaluatie-uitdaging. Het artikel ‘Overview of known plastic packaging-associated chemicals and their hazards’ is gepubliceerd in Science of the Total Environment.

REACH en CLP
De Europese Commissie heeft de lijst van stoffen waarvoor beperkingen gelden in bijlage XVII bij REACH met betrekking tot deze stoffen gewijzigd:
- diisobutylftalaat (DIBP) (EC 201-553-2; CAS 84-69-5);
- dibutylftalaat (DBP) (EC 201-557-4; CAS 84-74-2);
- benzylbutylftalaat (BBP) (EC 201-622-7; CAS 85-68-7); en
- bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) (EC 204-211-0; CAS 117-81-7).
Eurofins geeft wat meer achtergrondinformatie over de wijziging.
ECHA heeft een bijgewerkte versie van zijn Introductory Guidance on the CLP Regulation (versie 3.0) gepubliceerd. De actualisering houdt rekening met de wijzigingen in de verordening die het gevolg zijn van de laatste Adaptations to Technical and Scientific Progress (ATP's), met inbegrip van de twaalfde ATP. Er is ook verouderde informatie geschrapt.

EU Falsified Medicines Directive
De uiterste deadline nadert van de Gedelegeerde Verordening (EU) 2016/161, met de kenmerken van de veiligheidskenmerken, de wijze waarop de echtheid van geneesmiddelen moet worden gecontroleerd en door wie. De gedelegeerde verordening en het nieuwe systeem voor geneesmiddelencontrole dat daarin is vastgelegd, zullen vanaf 9 februari 2019 van toepassing zijn. De Europese Commissie heeft haar 13e versie van het document met vragen en antwoorden (677 kB) over veiligheidskenmerken voor geneesmiddelen voor menselijk gebruik gepubliceerd.

Hormoonontregelende stoffen
Op 7 november 2018 heeft de Europese Commissie het rapport "Towards a comprehensive European Union framework on endocrine disruptors" gepubliceerd. Het verslag geeft een overzicht van wat hormoonontregelaars zijn, wat het EU-beleid in de afgelopen 20 jaar is geweest, en schetst een strategische aanpak om een hoog niveau van bescherming van de EU-burgers en het milieu te waarborgen en tegelijkertijd een interne markt te behouden die de consument en het bedrijfsleven ten goede komt.
Onderzoekers van de Technical University of Denmark zijn partners in twee nieuwe EU-projecten inzake hormoonontregelende stoffen die tot doel hebben de reproductieve gezondheid van vrouwen en de ontwikkeling van de hersenen van kinderen te beschermen. In totaal is aan de twee Horizon 2020-projecten 12 miljoen euro toegewezen. Het Deense National Food Institute heeft het grootste aandeel in beide projecten en zal ongeveer een vijfde van de middelen ontvangen. Beide projecten starten in 2019 en hebben een looptijd van vijf jaar. Het National Food Institute doet onderzoek naar een groot aantal potentieel schadelijke chemische stoffen en beoordeelt de gevolgen voor de voedsel- en consumentenveiligheid, met bijzondere aandacht voor hormoonontregelaars, cocktaileffecten en de ontwikkeling van QSAR-modellen.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.