Wetgeving non-food – februari 2020

03 maart 2020

Frankrijk: Anti-afvalwet maakt verkoop geneesmiddelen per stuk mogelijk
Op 30 januari 2020 heeft het Parlement de anti-afvalwet (in het Frans, loi anti-gaspillage) aangenomen (in het Frans). Volgens deze regelgeving kunnen geneesmiddelen per stuk verkocht worden.

14e wijziging CLP Verordening gepubliceerd
De EC heeft de 14e wijziging van de CLP Verordening gepubliceerd met het oog op de aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang. De aanpassing actualiseert bijlage VI met stoffen waarvoor het RAC in 2017 adviezen over een geharmoniseerde indeling en etikettering heeft goedgekeurd.

ECHA voegt 4 nieuwe SVHCs toe aan de kandidaatslijst
ECHA heeft aangekondigd dat het drie nieuwe SVHCs aan de kandidaatslijst heeft toegevoegd vanwege hun toxiciteit voor de voortplanting en een vierde vanwege een combinatie van andere zorgwekkende eigenschappen.

Overzicht wetgeving chemische stoffen in de VS-staten
FPF meldt dat de non-gouvernementele organisatie Safer States een artikel heeft gepubliceerd met een overzicht van de huidige wetgevingsinspanningen van de Amerikaanse staatsagentschappen om chemische stoffen aan te pakken. In totaal blijken 26 staten al wetgeving te hebben ingevoerd om het gebruik van PFAS te beperken, en 13 staten overwegen het gebruik van PFAS in voedselverpakkingen in 2020 te verbieden of te verminderen.

ECHA SCIP database klaar om te testen
ECHA heeft aangekondigd dat bedrijven nu kunnen beginnen met het testen van de SCIP-database voor artikelen die SVHCs bevatten die op de kandidaatslijst staan. Bedrijven moeten vanaf 5 januari 2021 de informatie in deze database ingeven.

SVHCs en de circulaire economie
Volgens het RIVM biedt de overgang naar een circulaire economie kansen om veilig om te gaan met SVHCs. Het biedt ook kansen om het gebruik van deze stoffen beter in beeld te krijgen. In een rapport (1,18 MB) inventariseert het RIVM wat hiervoor nodig is en worden aanbevelingen gedaan voor acties op de korte en langere termijn.

PFAS en tandbederf
Uit onderzoek van West Virginia University blijkt dat hogere concentraties van een bepaalde PFAS correleren met grotere percentages tandbederf bij kinderen. Een artikel (abstract) over het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Public Health Dentistry.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.