Wetgeving non-food – augustus 2023

04 september 2023

Schadelijke stoffen – EU wet- en regelgeving
De EU heeft haar lijsten met CMR-stoffen onder REACH gewijzigd en SGS meldt dat de EU de WTO op de hoogte heeft gesteld van haar voornemen om PFHxA, de zouten daarvan en PFHxA-gerelateerde stoffen te reguleren als een nieuw item onder Bijlage XVII van REACH.
De Raad heeft zijn onderhandelingsstandpunt (690 kB) bepaald over het verordeningsvoorstel (787 kB) voor de indeling, etikettering en verpakking van chemische stoffen (CLP-verordening). Het EP heeft onlangs een briefing (1,43 MB) gepubliceerd over het voorstel.
Het Integrated Regulatory Strategy jaarverslag (1,52 MB) van ECHA toont dat meer dan 2000 stoffen in 61 groepen zijn beoordeeld in 2022. Voor bijna 500 van deze stoffen is verder risicobeheer mogelijk noodzakelijk.
De Ombudsman heeft een eigen initiatief-onderzoek ingesteld naar de vertragingen van de EC bij het invoeren van beperkingen om de risico's van specifieke chemische stoffen te verminderen en bij het plaatsen van chemische stoffen op de lijst van stoffen waarvan het gebruik onderworpen is aan voorafgaande toestemming.

Schadelijke stoffen – Wet- en regelgeving buiten de EU
FPF meldt dat een resolutie (157 kB) over de effecten van chemicaliën, afval en vervuiling op de menselijke gezondheid is aangenomen op de 76e World Health Assembly. China: SGS meldt dat de regering de productie, het gebruik, de import en de export van vijf persistente chemische stoffen (POPs) heeft verboden vanaf juni 2023. VK: HSE meldt dat de UK REACH indieningstermijnen met 3 jaar zijn verlengd tot 27 oktober 2026, 27 oktober 2028 en 27 oktober 2030, afhankelijk van tonnage en toxiciteit. VS: De EPA heeft haar framework aangekondigd voor de aanpak van nieuwe PFAS en nieuwe toepassingen van PFAS. U.S. DOT vraagt input van belanghebbenden uit de industrie over het updaten (216 kB) van de regelgeving voor gevaarlijke materialen (hazmat). Californië: OEHHA heeft aangekondigd zijn voorgestelde Proposition 65 ‘No Significant Risk Level’ (NSRL) van 0,13 microgram per dag voor antimoontrioxide te beperken tot de inhalatieroute. Prop 65 is een 'right-to-know'-wet die vereist dat individuen een duidelijke en redelijke waarschuwing krijgen voordat ze aan bepaalde chemische stoffen worden blootgesteld. Maine: SGS meldt dat de overheid een amendement op de PFAS-regelgeving heeft gepubliceerd. Amendement LD 217 (145 kB) stelt de kennisgevingstermijn uit en geeft fabrikanten meer mogelijkheden voor het rapporteren.

Geneesmiddelen
Op 27 juni 2023 publiceerde de US FDA een definitieve industrieleidraad met de titel "Presenting Quantitative Efficacy and Risk Information in Direct-to-Consumer (DTC) Promotional Labeling and Advertisements".
Onderzoek van Radboudumc toont dat het uiterlijk van medicijnen belangrijk is voor juist gebruik. Standaardisatie en betere informatie zou antibioticaresistentie kunnen terugdringen. Het onderzoek (838 kB) is gepubliceerd in The Lancet Global Health.
Pharma.be geeft een update van het e-PIL project waarin onderzocht wordt of de papieren bijsluiter vervangen kan worden door de elektronische bijsluiter in ziekenhuizen.

Onderzoek
Mensen in Nederland krijgen te veel PFAS binnen via voedsel en drinkwater. Nieuw onderzoek (1,33 MB) van het RIVM bevestigt dit. De hoeveelheid PFAS is wel lager dan eerder berekend.
Local Health Authority (ASL) Salerno onderzoekers hebben microplastics gevonden in menselijk sperma. Het onderzoek (2,33 MB) is gepubliceerd in Science of The Total Environment.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.