Wetgeving non-food – augustus 2020

08 september 2020

Wet- en regelgeving in Europa
SGS meldt dat de EU Verordening (EU) 2020/784 heeft gepubliceerd waarin PFOA, zouten daarvan en aanverwante verbindingen aan de POP-verordening worden toegevoegd. De wijziging is op 4 juli 2020 van kracht geworden.
De EG heeft verordening 2020/878 gepubliceerd tot wijziging van bijlage II van REACH, waarin de eisen voor het opstellen van veiligheidsinformatiebladen zijn vastgelegd. De wijzigingen brengen de bijlage in overeenstemming met de zesde en zevende herziening van het VN Globally Harmonized System (GHS). Zo is informatie over de unieke formule-identificatie (UFI), nanomaterialen en EDCs nu opgenomen.
De EC moet een duurzaamheidsstrategie voor chemische stoffen presenteren die een hoog niveau van bescherming van de gezondheid en het milieu waarborgt en blootstelling aan gevaarlijke chemische stoffen tot een minimum beperkt, aldus de resolutie onlangs is aangenomen door de ENVI-commissie van het Europees Parlement.
ECHA heeft vier nieuwe stoffen toegevoegd aan de aan de Kandidaatslijst van zeer zorgwekkende stoffen (SVHCs). Drie van deze stoffen worden gebruikt in het productieproces van polymeren. De vierde stof wordt gebruikt in consumentenproducten zoals cosmetica.

Wet- en regelgeving in Rusland en de VS
FPF meldt dat de Russische regering een geconsolideerde overgangsinventaris van chemische stoffen (in het Russisch) heeft gepubliceerd. De uiterste datum voor het indienen van kennisgevingen was 1 augustus 2020.
Keller and Heckman meldt dat de Californische Proposition 65waarschuwingseis voor glyfosaat door een rechterlijke uitspraak is ingetrokken. Prop 65 is een 'right-to-know'-wet die vereist dat individuen een duidelijke en redelijke waarschuwing krijgen voordat ze aan bepaalde chemicaliën worden blootgesteld.

PFAS
Vrouwen die worden blootgesteld aan PFAS kunnen twee jaar vroeger in de menopauze komen dan andere vrouwen, volgens een nieuwe (abstract) studie van de University of Michigan gepubliceerd in The Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.
In juni 2020 publiceerde een groep internationale wetenschappers een artikel (1,31 MB) in Environmental Science and Technology Letters waarin een wetenschappelijke basis wordt gepresenteerd voor het beheer van alle PFAS als één chemische klasse. Zij benadrukken het belang van het elimineren van niet-essentiële toepassingen van PFAS en bevelen verdere ontwikkeling aan van veiligere alternatieven en methoden om bestaande PFAS uit het milieu te verwijderen.
Rice University onderzoekers hebben een efficiënte katalysator gevonden om PFAS te vernietigen. De studie, gepubliceerd in Environmental Science and Technology Letters (abstract), vond dat boornitride PFOA sneller vernietigt dan elke eerder gerapporteerde katalysator.

Nanotechnologie
EFSA heeft een video over nanotechnologie uitgebracht.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.