Wetgeving non-food - augustus 2019

05 september 2019

REACH en andere regelgeving voor chemicaliën
De UNECE heeft de 8e herziening van het Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals (GHS) gepubliceerd. Het EU Waarnemingscentrum voor Nanomaterialen (EUON) heeft een database gepubliceerd. EUON heeft ook de resultaten van een tussentijdse evaluatie gepubliceerd om na te gaan hoe het de doelstelling om betrouwbare informatie te verstrekken heeft bereikt. Op 24 juni heeft de EC een rapport gepubliceerd met de titel "Chemicals Innovation Action Agenda: Transition to Safer Chemicals and Technologies", waarin de inspanningen van "koplopers" om zorgwekkende stoffen te vervangen onder de loep worden genomen. Op dezelfde dag kondigde ECHA aan dat het 20% van de REACH registratiedossiers in elke klasse gaat evalueren. Dit betekent dat ong. 30% van alle geregistreerde stoffen zal worden gecontroleerd. Op 25 juni heeft de EC het rapport “Findings of the Fitness Check of the most relevant chemicals legislation (excluding REACH) and identified challenges, gaps and weaknesses” gepubliceerd. De resultaten werden besproken tijdens de conferentie 'EU Chemicals Policy 2030'. ECHA publiceerde ook het rapport (1,68 MB) "Downstream users' information needs under REACH". Verordening (EU) 2019/1021 betreffende persistente organische verontreinigende stoffen (POPs) is in het Publicatieblad gepubliceerd. Op 26 juni lanceerde Cefic een actieplan om REACH-registranten te helpen bij de beoordeling veiligheidsgegevens van chemicaliën en werden conclusies (323 kB) aangenomen door de EU Raad over chemische stoffen waarmee politieke sturing wordt gegeven voor een duurzame strategie. De conclusies gaan met name over REACH, hormoon-ontregelende stoffen, nanomaterialen en farma. Op 10 juli meldde ECHA de aanbeveling om de vermeldingen in de machtigingslijst (bijlage XIV van REACH) te wijzigen door de hormoonontregelende eigenschappen van 4 ftalaten toe te voegen: DEHP, BBP, DBP en DIBP.

EU-project AskREACH
Het EU-project AskREACH heeft een rapport (3,42 MB) gepubliceerd over het delen van informatie over de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen (SVHC's) in artikelen. Hieruit blijkt dat Europeanen zich grote zorgen maken over de aanwezigheid van problematische chemische stoffen. AskREACH heeft een EU database ontwikkeld waarin leveranciers informatie over SVHC's in hun artikelen kunnen indienen. In oktober 2019 wordt een smartphone app gelanceerd, waarmee consumenten toegang krijgen tot de informatie in de database en SVHC-verzoeken kunnen indienen voor artikelen die niet in de database staan.

Verpakkingen voor farmaceutische producten
EU: De EC heeft het document (703 kB) “Questions and answers (version 15) - Safety features for medicinal products for human use” gepubliceerd. GS1 is onlangs door de EC aangewezen als instantie die Unique Device Identifiers (UDIs) uitgeeft. NL: In juni heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen over het toegankelijker maken van medicijnverpakkingen en in juli heeft minister Bruins bericht over (het tegengaan van) verspilling van geneesmiddelen. VS: De FDA heeft twee ontwerprichtsnoeren gepubliceerd over de etikettering van medicijnen en biologische producten. Het ene gaat over het overbrengen van informatie met betrekking tot misbruik en afhankelijkheid en het andere over de Gebruiksinstructies (IFU).

Neutrale verpakkingen voor tabaksproducten
De Belgische regering heeft besloten dat verpakkingen voor tabaksproducten vanaf 1 januari 2020 allemaal dezelfde groenbruine kleur krijgen. Ook in Nederland is dit besluit genomen met als ingangsdatum 1 juli 2020. In een artikel (966 kB) gepubliceerd in Marketing Science, kijken onderzoekers van Deakin University naar de impact van de regelgeving voor neutrale verpakkingen op de verkoop in Australië.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.