Wetgeving non-food – april 2023

01 mei 2023

Herziening van de EU CLP Verordening
FPF meldt dat de EC op 31 maart 2023 Gedelegeerde Verordening (EU) 2023/707 van de Commissie heeft aangenomen. De verordening wijzigt de CLP Verordening en is op 20 april 2023 van kracht geworden. Volgens het amendement worden hormoonontregelende stoffen (EDCs) in twee categorieën onderverdeeld: bekende of veronderstelde EDCs en vermoedelijke EDCs.
De EP heeft recent een rapport (316 kB) gepubliceerd over het voorstel voor een herziening van de CLP-verordening.

EU restrictievoorstel voor PFAS
ECHA heeft de zes maanden durende raadpleging geopend over het restrictievoorstel voor PFAS, dat is opgesteld door de Deense, Duitse, Nederlandse, Noorse en Zweedse autoriteiten. ECHA publiceerde onlangs ook de video-opname en de presentaties (2,19 MB) van de infosessie waarin het voorstel wordt toegelicht.

Schadelijke stoffen – Meer wet- en regelgeving
De OESO heeft drie rapporten gepubliceerd over substitutie van schadelijke chemicaliën.
EU: ECHA (125 kB) meldt dat 24 stoffen zijn voorgesteld voor evaluatie door de lidstaten in het kader van het REACH communautaire voortschrijdende actieplan (CoRAP) voor de jaren 2023-2025.
ECHA beveelt de EC aan acht stoffen toe te voegen aan de REACH Autorisatielijst. Zodra stoffen op de lijst staan, moeten bedrijven een vergunning aanvragen om ze te mogen blijven gebruiken.
ECHA vraagt om commentaar op drie voorstellen voor nieuwe POPs.
UK: SGS meldt dat DEFRA een raadpleging is gestart over mogelijke herzieningen van de POP-verordening.

VS: Identificatie van geneesmiddelen (IDMP)
De FDA heeft een leidraad gepubliceerd over de identificatie van geneesmiddelen. De richtsnoeren ondersteunen de toepassing van de ISO-normen voor de identificatie van geneesmiddelen (IDMP) voor stoffen, terminologieën en andere informatie voor gebruik tijdens de ontwikkelingscyclus van geneesmiddelen.

Onderzoek en andere ontwikkelingen
Een recente publicatie (2,82 MB) van CIEL analyseert de implicaties van micro- en nanoplastics die zich door de lucht verplaatsen en via inademing in het menselijk lichaam terechtkomen.
Onderzoekers van de Mailman School of Public Health hebben een systematisch overzicht gemaakt van de huidige wetenschappelijke kennis over de translocatie van micro- en nanoplastics door de placentabarrière en de toxiciteit voor de zich ontwikkelende foetus. De studie (1,15 MB) is gepubliceerd in Current Environmental Health Reports.
De EFSA heeft een uitgebreid literatuuroverzicht gepubliceerd van wetenschappelijke artikelen die relevant zijn voor de beoordeling van blootstelling aan weekmakers.
Woods Hole Oceanographic Institution doet verslag van een studie (22,22 MB) over de verreikende gezondheidsrisico's van kunststoffen over de hele levenscyclus van producten. De studie, gepubliceerd in Annals of Global Public Health, werd uitgevoerd door een internationale groep wetenschappers onder leiding van de Minderoo Foundation en het Centre Scientifique de Monaco.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.