Wetgeving non-food – april 2020

07 mei 2020

REACH
ECHA meldt dat vanwege COVID-19 de uitbreiding van volledigheidscontrole tot chemische veiligheidsrapporten is uitgesteld tot oktober 2020. De overige wijzigingen gaan nog steeds in per 1 mei 2020, zoals eerder aangekondigd. ECHA heeft ook aangekondigd dat de informatie op de REACH-registratie- en downstreamgebruikerspagina en de pagina met video's, tips en presentaties voor downstreamgebruikers zijn bijgewerkt.
Het Duitse Milieuagentschap (UBA) heeft het derde rapport (4,83 MB) in de reeks gepubliceerd waarin de beschikbaarheid en de kwaliteit van de informatie in de REACH-registratiedossiers voor het verbod op middelgrote hoeveelheden (100 - 1 000 ton per jaar) worden geëvalueerd.
De European Chemical Industry Council (Cefic) heeft zijn eerste voortgangsrapport (238 kB) gepubliceerd over de uitvoering van het vrijwillige actieplan ter verbetering van de veiligheidsgegevens in de REACH-registratiedossiers.

POPs, PFAS, polymeren en nanomaterialen
POPs (persistente organische stoffen) hopen zich op in het bloed en vetweefsel, en kunnen dus ook gevonden worden in moedermelk. Uit een recent rapport (1,63 MB) van het RIVM blijkt dat de concentraties van POPs in moedermelk in NL de afgelopen decennia zijn gedaald.
In een studie (2,33 MB) in opdracht van het EU Observatory for Nanomaterials (EUON) wordt een gebrek aan gegevens over het effect van nanomaterialen op vrouwelijke vruchtbaarheid vastgesteld. Dit gebrek aan gegevens leidt tot onzekerheden over de mogelijke toxische effecten van nanomaterialen.
ECHA heeft een nieuwe pagina over PFAS gepubliceerd. U kunt meer lezen over wat PFAS zijn, waarvoor ze worden gebruikt en hoe ze momenteel in de EU zijn gereguleerd.
Het European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of Chemicals (ECETOC) heeft een rapport (2,63 MB) gepubliceerd waarin de toepasbaarheid van standaardinstrumenten, testmethoden en modellen voor de risicobeoordeling van polymeren wordt onderzocht.
FPF meldt dat UBA-wetenschappers een onderzoek (1,13 MB) in Environmental Pollution hebben gepubliceerd waarin trends van weekmakersconcentraties in Duitse zoetwateromgevingen worden onderzocht.

Medische hulpmiddelen en farmaceutische producten
De EC heeft een voorstel (167 kB) aangenomen om de datum van ingang van de verordening medische hulpmiddelen met één jaar uit te stellen tot 26 mei 2021, zodat de lidstaten prioriteit kunnen geven aan de bestrijding van COVID-19.
Als tijdelijke oplossing van het tekort aan specifieke verpakkingen staat de ILT gedurende de COVID-19-crisis toe dat uitsluitend ‘droog’ afval’ dat ontstaat bij de verpleging van patiënten die zijn besmet met COVID-19 op een andere wijze wordt verpakt en vervoerd.
In een IAPRI-artikel wordt ingegaan op recent onderzoek naar de verpakking en etikettering van medische en farmaceutische producten.

VS: Nieuwe gezondheidswaarschuwingen op sigarettenpakjes
De US FDA heeft regelgeving aangenomen dat nieuwe gezondheidswaarschuwingen op sigarettenverpakkingen en in sigarettenadvertenties verplichtstelt. Daarnaast heeft de FDA de Required Warnings for Cigarette Packages and Advertisements Small Entity Compliance Guide uitgegeven om kleine bedrijven te helpen de regelgeving te begrijpen en na te leven.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.