Wetgeving non-food - april 2019

25 april 2019

Geneesmiddelen en medische hulpmiddelen
Een nieuw rapport (4,96 MB) toont aan dat er aanzienlijke middelen nodig zijn om de richtlijn vervalste geneesmiddelen in het ziekenhuis te implementeren. In het rapport van de European Alliance for Access to Safe Medicines (EAASM) wordt gewezen op de aanzienlijke toegevoegde waarde die de laatste elementen van de richtlijn inzake vervalste geneesmiddelen voor de veiligheid van patiënten zullen opleveren. U kunt het volledige rapport downloaden of de samenvatting lezen.
BMC Health Services Research heeft een observatiestudie gepubliceerd over fouten in de verpakking van chirurgische instrumenten op basis van een chirurgisch instrumentvolgsysteem. Verkeerde instrumentenspecificatie is de primaire verpakkingsfout die in het onderzoek is vastgesteld. Verdere inspanningen zijn nodig om de verpakkingsprocedure voor instrumenten in dezelfde categorie te standaardiseren en er is meer inspanning nodig om het foutenpercentage tijdens hoogrisicotijden te verlagen of op de chirurgische afdeling.

Beoordeling van ftalaten voor REACH
12 maart 2019 was de uiterste datum voor commentaar op de ontwerpaanbeveling over vier ftalaten en hun hormoonontregelende eigenschappen door ECHA (Europees Agentschap voor chemische stoffen). Eurofins zegt dat het doel van de aanbeveling is om Bijlage XIV (Autorisatielijst) van de REACH Verordening (EG) nr. 1907/2006 betreffende de volgende vier ftalaten bij te werken om hun hormoonontregelende eigenschappen op te nemen:
Bis (2-ethylhexyl) ftalaat (DEHP-nr. CE204-211-0, CAS-nr. 117-81-7)
Dibutylftalaat (DBP, EG-nr. 201-557-4, CAS-nr. 84-74-2).
Benzylbutylftalaat (BBP, CE-nr. 201-622-7, CAS-nr. 85-68-7).
Diisobutylftalaat (DIBP, nr. CE201-553-2, CAS84-69-5)

CLP: Twaalfde ATP gepubliceerd
Gevaarlijke Lading meldt dat de Europese Commissie de twaalfde Aanpassing aan de Technische en Wetenschappelijke Vooruitgang (ATP) van de CLP-verordening heeft gepubliceerd. Hiermee worden de wijzigingen in de zesde en zevende herziene edities van GHS geïmplementeerd. Dit is een erg lange ATP, met onder andere nieuwe bepalingen voor pyrofore gassen en ongevoelig gemaakte explosieven. Deze twaalfde ATP zal vanaf 17 oktober 2020 gelden.

Nepwaarschuwingen op e-sigarettenadvertenties leiden kinderen af van de waarheid
De Universiteit van de Staat van Ohio publiceerde nieuws over hoe adolescente jongens reageren op nepwaarschuwingen op advertenties voor e-sigaretten. De studie illustreert de kracht van tabaksmarketing op jonge mensen en zou kunnen dienen om beleidsveranderingen te informeren over andere producten, waaronder brandbare sigaretten. De studie Adolescent males’ responses to blu’s fake warnings (samenvatting) is gepubliceerd in Tobacco Control.
 
NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.