Wetgeving food en voedselveiligheid – november 2020

01 december 2020

EU: veiligheid van styreen voor gebruik in plastic voedselcontactmaterialen (FCMs)
Het Internationaal Agentschap voor Onderzoek naar Kanker (IARC) heeft styreen geclassificeerd als ‘waarschijnlijk kankerverwekkend bij mensen’. Om die reden heeft EFSA de veiligheid van styreen voor gebruik in plastic FCMs herbeoordeeld, meldt Nieuwsbrief Waar&Wet. Met inachtneming van de blootstellingsdata bij mensen acht EFSA het nodig dat er een systematische review komt naar styreen om de veiligheid ervan in FCMs te beoordelen.

FCM-regels in China
Keller and Heckman meldt dat de Chinese regering heeft gevraagd om commentaar op drie nieuwe stoffen voor FCMs en op een uitgebreider gebruik voor drie andere stoffen. Keller and Heckman meldt ook dat de Chinese regering vijf ontwerpen van nationale normen voor voedselveiligheid (GB-normen) met betrekking tot FCMs heeft gepubliceerd voor openbaar commentaar.

Front-of-pack voedingswaarde-etikettering
Het Codex-secretariaat heeft een circulaire (800 kB) uitgebracht met het verzoek commentaar te geven over front-of-pack voedingswaarde-etikettering.
De Europese Raad heeft conclusies (381 kB) aangenomen over de "van boer tot bord"-strategie. Hierin staat onder andere dat de Raad verheugd is dat de EC streeft naar een geharmoniseerde, wetenschappelijk onderbouwde regeling voor front-of-pack voedingswaarde-etikettering.

Etiketteerzaken in Europa
EU: Op 23 oktober 2020 heeft het Parlement alle voorstellen verworpen om vlees-gerelateerde termen exclusief voor te behouden aan vleesproducten. Er verandert niets voor plantaardige producten en de huidige benaming waaronder ze verkocht worden. Frankrijk: De regering (in het Frans, 530 kB) start een onderzoek naar labeling van de milieuvoetafdruk van levensmiddelen. VK: De regering heeft nieuwe regels en logo's opgesteld om Brits eten en drinken te beschermen en zo de authenticiteit van regionaal en traditioneel voedsel te garanderen.

EU en China gaan elkaars voedselspecialiteiten beschermen
Het Europees parlement steunt een deal tussen de EU en China die de namen van 200 Europese en Chinese voedselspecialiteiten beschermt tegen namaak. Honderd Europese producten met geografische aanduidingen worden wettelijk beschermd in China tegen namaak en misbruik van de productnamen. Honderd Chinese producten gaan dezelfde bescherming genieten in de EU.

Onderzoek
In een artikel (1010 kB) gepubliceerd in Waste Management, geven Universiteit Gent onderzoekers een overzicht van de wettelijke vereisten voor het gebruik van mechanische gerecycleerde kunststoffen in FCMs die op de EU-markt worden gebracht, gezien vanuit het perspectief van een kunststofrecycler.
Op 21-23 oktober 2020 hield het Food Packaging Forum (FPF) zijn 8e jaarlijkse workshop met als thema “Improving the chemical safety of food contact articles: Linking policy-making with scientific research.” Alle presentaties zijn opgenomen en zijn beschikbaar, evenals samenvattende artikelen.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.