Wetgeving food en voedselveiligheid - maart 2019

28 maart 2019

Hormoonontregelende stoffen
De EFSA vermeldt in een persbericht dat zij een openbare raadpleging lanceert over het concept van haar aanpassing van de risicobeoordeling uit 2005 van een aantal ftalaten die zijn toegelaten voor gebruik in kunststof voedselcontactmaterialen. Voor het bijgewerkte ontwerpadvies heeft de EFSA voor vier van de stoffen - DBP, BBP, DEHP en DINP - een toelaatbare dagelijkse inname (TDI) van 50 µg/kg lichaamsgewicht per dag vastgesteld.
In een persbericht belicht EDC Free Europe een recent rapport (2,49 MB) in opdracht van de Commissie verzoekschriften van het Europees Parlement over de mogelijke gezondheidseffecten van blootstelling van de mens aan hormoonontregelende stoffen.
De Noordse Raad van Ministers heeft een sociaaleconomische analyse van de milieu- en gezondheidseffecten van blootstelling aan PFA's gepubliceerd. In een nieuwsbericht stellen zij dat deze studie een beoordeling geeft die bedoeld is om de kosten en langetermijnproblemen die het gebruik van gefluoreerde stoffen voor het milieu of de menselijke gezondheid kan veroorzaken, beter onder de aandacht te brengen.
Eurofins meldt dat het Deense ministerie van Milieu en Voedselvoorziening op 6 februari 2019 een artikel (in het Deens) heeft gepubliceerd waarin wordt uitgelegd dat Denemarken overweegt het gebruik van organische gefluoreerde stoffen in voedselcontactmaterialen van papier en karton te verbieden. De minister laat de Deense dienst voor diergeneeskunde en voeding de mogelijkheden van een nationaal verbod op het gebruik van de gehele groep organische fluorverbindingen in kartonnen en papieren voedselverpakkingen onderzoeken.

Wetgeving inzake voedselverpakkingen
Smithers Pira heeft een artikel gepubliceerd over de laatste wijziging van de EU-wetgeving inzake kunststoffen voor voedselcontact: EU-verordening 2019/37.
SGS bericht over updates in de VS-wetgeving voor BPA in consumentenproducten. Sinds begin 2019 zijn door sommige Amerikaanse jurisdicties wetsvoorstellen ingediend om BPA of BPA-analogen in bepaalde consumptiegoederen te reguleren. Bijvoorbeeld de 'Bisphenol Free Children and Babies Act' uit New York die een lijst van BPA-analogen bevat.
Keller and Heckman heeft een artikel gepubliceerd over de Japanse verordening inzake materialen die met levensmiddelen in aanraking komen - een stap dichter bij het nieuwe positieve lijstsysteem.

Etikettering
Volgens de bevindingen van een vier jaar durend door de EU gefinancierd onderzoeksproject CLYMBOL moeten voedings- en gezondheidsclaims op verpakkingen zo eenvoudig mogelijk zijn en wetenschappelijk onderbouwd. Packaging Insights meldt dat de bevindingen hopelijk de basis zullen vormen voor de toekomstige beleidsontwikkeling om consumentenbescherming, volksgezondheid en voedselmarketing op elkaar af te stemmen.
Food Compliance meldt dat de Europese Commissie de lijst van generieke omschrijvingen heeft gepubliceerd die zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van Verordening (EG) nr. 1924/2006 inzake voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen. De gegeven uitzonderingen zijn taal- en landspecifiek en zijn te vinden in Verordening (EU) 2019/343.

Minerale oliën
Food Packaging Forum meldt dat de Task Force on Mineral Oil van het Gemeenschappelijk Centrum voor onderzoek van de Europese Commissie een leidraad heeft gepubliceerd over de bemonstering en analyse van verzadigde en onverzadigde koolwaterstoffen uit minerale oliën (MOSH en MOAH) in voedselcontactmaterialen in het kader van Aanbeveling (EU) 2017/84.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.