Wetgeving food en voedselveiligheid - mei 2019

29 mei 2019

Hormoonontregelende stoffen (EDC’s)
Op 18 april heeft het Europees Parlement (EP) een resolutie voor hormoonontregelende stoffen (EDC’s) aangenomen. De resolutie verzoekt de Europese Commissie (EC) spoedig alle nodige maatregelen te nemen om een hoog niveau van bescherming van de menselijke gezondheid en het milieu tegen EDC's te waarborgen door de algemene blootstelling van mens en milieu aan EDC's zoveel mogelijk te beperken. Ook wordt de EC specifiek verzocht ‘de verordening inzake materialen die met levensmiddelen in contact komen uiterlijk in juni 2020 te herzien om het gehalte aan gevaarlijke stoffen in deze materialen effectief te verminderen, met specifieke bepalingen om EDC's te vervangen’. Een van de studies die in overweging is genomen is de onlangs gepubliceerde studie (2,46 MB) "Endocrine Disruptors: from Scientific Evidence to Human Health Protection", die in opdracht van het EP is uitgevoerd.

Voedselcontactmaterialen in de VS en Canada
Op 9 mei heeft de US Food and Drug Administration (FDA) een kennisgeving ingediend bij het Federal Register waarin de beschikbaarheid wordt aangekondigd van de richtsnoeren voor de industrie met de titel "Preparation of food contact notifications for food contact substances in contact with human formula and/or human milk".
Food Packaging Forum heeft verslag uitgebracht over een beslissing van de FDA om een verzoek van negen NGO's voor een openbare hoorzitting te weigeren om eerdere conclusies van het agentschap over het gebruik van het chemische perchloraat (CAS 14797-73-0) in voedselverpakkingen aan te vechten.
Food Packaging Forum heeft ook gemeld dat de Canadese regering voorlopig heeft geconcludeerd dat drie triazine en triazool stoffen bij de huidige blootstellingsniveaus niet schadelijk zijn. Een van deze drie stoffen, hexa(methoxymethyl)melamine (CAS 3089-11-0), wordt gebruikt in verpakkingen van levensmiddelen.

Polypropyleen bekers en migratie
Wetenschappers van het Gemeenschappelijk Centrum voor Onderzoek JRC bestudeerden de impact van voorverwarming op de migratie-eigenschappen van polypropyleen bekers. De resultaten toonden aan dat met warmte behandelde plastic bekers veranderingen kunnen ondergaan die van invloed kunnen zijn op de migrerende hoeveelheden additieven onder bepaalde voorverwarmingscondities. Het EURL-FCM beveelt dan ook aan om het voorverwarmen vóór de migratietest te vermijden. Een artikel (2,58 MB) over het onderzoek is gepubliceerd in Food Packaging and Shelf Life.

Etikettering en foutieve etikettering
Het FDA-beleid voor de verplichte toegevoegde suiker etikettering van verpakte levensmiddelen en dranken zal tussen 2020 en 2021 van kracht worden. Volgens een nieuwe studie onder leiding van onderzoekers van Tufts University zou dit beleid een kosteneffectieve manier kunnen zijn om belangrijke gezondheidswinst en kostenbesparingen te genereren voor zowel de gezondheidszorg als de maatschappij in de VS. De studie (738 kB) is gepubliceerd in Circulation.
De Europese Commissie heeft het 2018 rapport (1,17 MB) over de activiteiten van het EU-voedselfraudenetwerk gepubliceerd. In 2018 werden 234 zaken gemeld. 42% van de zaken betrof foutieve etikettering.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.