Wetgeving food en voedselveiligheid - februari 2019

06 maart 2019

Wetgeving Voedselcontactmaterialen
Als onderdeel van de Evaluatie van materialen die met levensmiddelen in aanraking komen (FCM's) heeft de Europese Commissie een online openbare raadpleging over de evaluatie van de FCM-wetgeving gelanceerd. Deze raadpleging heeft tot doel de meningen en gegevens van een breed scala van belanghebbenden te verzamelen over de werking van de FCM-wetgeving en over de eisen die de wetgeving aan bedrijven en overheden stelt. U kunt uw mening geven tot 6 mei 2019.
De EFSA heeft drie veiligheidsbeoordelingen van stoffen voor gebruik in materialen die met levensmiddelen in aanraking komen, gepubliceerd:
- montmorillonite clay modified with hexadecyltrimethylammonium bromide
- poly((R)‐3‐hydroxybutyrate‐co‐(R)‐3‐hydroxyhexanoate)
- Ln 1,4‐benzene dicarboxylic acid (with Ln = La, Eu, Gd, Tb)
Frankrijk heeft de Europese Commissie in kennis gesteld van ontwerpwetgeving betreffende materialen en voorwerpen van rubber bestemd om met levensmiddelen in contact te komen, alsook fopspenen voor zuigelingen en peuters. De kennisgevingstekst is beschikbaar in het Nederlands, de ontwerptekst kan worden gedownload in het Frans (112 kB). De nieuwe wetgeving zou op 1 juli 2019 in werking moeten treden.

Etikettering
Milieu Centraal heeft de tweede benchmark duurzaamheidskeurmerken uitgevoerd, zo schrijft minister Schouten van LNV, schrijft Waar&Wet. Het resultaat van de tweede benchmark is een selectie van 11 topkeurmerken. Deze ‘toppers’ blinken uit door uitstekend te scoren op de drie centrale criteria: ambitieniveau, controle en transparantie, aldus de minister. De keurmerken zijn ook terug te vinden in de Keurmerkenwijzer van Milieu Centraal.
Per 1 februari 2019 zijn er nieuwe en gewijzigde reclamecodes. Zo maakt de Code Aanprijzing Gezondheidsproducten (CAG) nu deel uit van de Nederlandse Reclame Code. Daarmee samenhangend zijn er enkele wijzigingen doorgevoerd in de Code Publieksreclame Geneesmiddelen (CPG) en de Code Medische Hulpmiddelen (CMH). Ook is er een wijziging opgenomen in de Reclamecode voor Voedingsmiddelen (RVV) die reclame gericht op kinderen nader inperkt en het gebruik van kinderidolen aan banden legt.
Volgens een onderzoek van wetenschappers van de Johns Hopkins University Bloomberg School of Public Health zijn misverstanden over de datumetiketten van voedingsmiddelen gekoppeld aan de mate van voedselverspilling. De onderzoekers vonden wijdverspreide verwarring, wat leidde tot onnodige voedselverspilling, meer afval en risico's voor de voedselveiligheid.
SGS meldt dat de USDA AMS de laatste hand heeft gelegd aan de Amerikaanse nationale norm voor de openbaarmaking van bio-engineering van voedsel. De eis van voedseletikettering van genetisch gemodificeerde producten en ingrediënten zal de Amerikaanse consumenten in staat stellen te weten wat wel en wat niet door genetische modificatie is geproduceerd.
De regering van het Verenigd Koninkrijk meldt dat zij richtsnoeren heeft uitgegeven voor de etikettering van voedingsmiddelen en dranken in het geval van een no-deal Brexit.

Gerecyclede kunststoffen in voedselcontactmaterialen
Smithers Pira heeft een white paper gepubliceerd over het gebruik van gerecyclede kunststoffen in contact met voedingsmiddelen. De auteurs bespreken de vereisten uit de wetgeving, de belangrijkste aandachtsgebieden, en hoe testen het veilige en efficiënte gebruik van gerecyclede kunststoffen in voedselcontactmaterialen kan vergemakkelijken. U kunt de white paper downloaden na het invullen van uw contactgegevens.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.