Productie, logistiek en inkoop - september 2019

26 september 2019

Palletrapport: Stand van zaken in de palletindustrie
Naarmate meer bedrijven hun intern transport, opslag en palletisering automatiseren, neemt de behoefte aan kwalitatief betere en betrouwbare pallets toe. Deze conclusie kan worden getrokken uit het nieuwe Palletrapport van Virginia Tech University in samenwerking met Modern Materials Handling en Peerless Research Group (PRG).

Verpakkingen van hout
De NVWA heeft een checklist gepubliceerd van de fytosanitaire eisen die van kracht zijn bij import van houtproducten en verpakkingshout uit derde landen. EUROPHYT-Interceptions is het online meldingssysteem voor plantgezondheidsonderscheppingen. De EC heeft onlangs het jaarverslag 2018 (1,48 MB) gepubliceerd. Hieruit blijkt dat 2.401 notificaties van onderschepte houten verpakkingsmateriaal (WPM) zijn gedaan, een afname van 20% t.o.v. 2017. Het aantal onderscheppingen van WPM met schadelijke organismen is nagenoeg gelijk gebleven (205 in 2017 en 206 in 2018).

Digitalisering motor achter ketenconsolidatie in aandrijftechniek
Volgens een nieuw rapport (1,85 MB) van ABN AMRO moeten bedrijven in de aandrijftechniek de sprong gaan maken naar digitalisering. Het zijn vooral de eindafnemers die deze beweging afdwingen. Zij zijn bezig hun productielocaties om te vormen tot een ‘digitale fabriek’, waarbij alle processen digitaal aan elkaar worden geknoopt en waar alles continu wordt gecontroleerd en bijgestuurd.

Onlogisch gedrag rond de adoptie van opkomende technologieën in IT
Wereldwijd zegt 90% van de ondervraagde managers en IT-besluitvormers dat ze blockchain, AI en quantum computing in hun activiteiten willen integreren. Echter, slechts 50% van hen verwacht dit binnen de komende drie jaar te doen, zegt Avanade in een recent rapport (2,54 MB). Volgens hetzelfde Avanade-onderzoek lopen Nederlandse bedrijven op dit gebied achter ten opzichte van andere landen.

EU-checklist voor kunstmatige intelligentie (AI) ethiek
De Europese Commissie is onlangs begonnen met de proeffase van de ethische richtsnoeren voor betrouwbare AI, nu een groep van deskundigen haar beleidsaanbevelingen heeft bekendgemaakt. Download hier de EU factsheet over kunstmatige intelligentie.

Onderzoek naar blockchain voor het bedrijfsleven: nieuw GS1-rapport
Bedrijven staan onder druk nieuwe technologieën te omarmen om tegemoet te komen aan de groeiende vraag van de consument naar veiliger voedsel en geneesmiddelen, en de vereisten t.a.v. transparantie, traceerbaarheid en controleerbaarheid van de producten die gekocht worden. Blockchain technologie kan hier helpen. Een nieuw rapport (817 kB) van GS1 beschrijft de zakelijke en technische overwegingen voor het implementeren van oplossingen die gebruik maken van blockchain technologie - en hoe GS1 de industrie kan ondersteunen bij het definiëren van een roadmap die kan leiden tot gestandaardiseerde gegevensuitwisseling.

‘Slim' zacht/hard materiaal voor robotgrijpers
Een nieuw materiaal van de University of Waterloo kan switchen tussen een harde vaste stof of een zachte gel bij eenzelfde temperatuur. De twee overlappende fasen van sal-gel, zoals onderzoekers het noemen, maken met name toepassingen mogelijk die een zachte aanraking maar een stevige grip vereisen, zoals bij robotgrijpers. Een artikel (abstract) over het onderzoek is gepubliceerd in Nature Materials.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.