Op weg naar 90% glasrecycling in Nederland

03 juli 2017

Ondanks het feit dat de burger in Nederland de glasbak van oudsher goed weet te vinden, zamelen we in Nederland nog niet de wettelijke 90% van het verpakkingsglas in (83% in 2015). Daarom is in 2016 het actieplan glas opgesteld om eind 2018 de doelstelling van 90% te behalen. Met een tussentijdse rapportage heeft het Afvalfonds Verpakkingen de overheid laten weten dat de uitvoering van het actieplan op koers ligt.
In 2017 wordt onder andere samen met ruim 40 gemeenten, waarin de glasinzameling achterblijft bij het landelijk gemiddelde van 20 kilo per inwoner per jaar, gekeken wat de mogelijke oorzaken zijn en welke acties wenselijk zijn (Persbericht Afvalfonds Verpakkingen, 8 juni 2017).
Klik hier voor het persbericht (287 kB).
Klik hier voor het actieplan glas (2,14 MB).
Klik hier voor de tussenrapportage (612 kB).
Klik hier voor meer informatie over de NVC Inspiratiemeeting Effectiviteit milieubeleid verpakkingen en verpakkingsafval (5 september 2017).
Met NVC MERGE (Members-only Environmental Regulations Guide) blijft u op de hoogte van de eisen die op milieugebied gesteld worden aan verpakkingen. MERGE is gratis en exclusief voor NVC-leden.
Klik hier voor meer informatie over het NVC Project PUMA: het einde van verpakken als milieuprobleem. U bent van harte welkom op 4 april 2018 voor de volgende projectbijeenkomst.

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse nieuwsoverzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.