NL: Verplicht alternatieven bekijken voor multilayer PET-trays

31 januari 2017

Het gebruik van PET-trays heeft de laatste jaren een hoge vlucht genomen. De trays zijn echter nog moeilijk te recyclen, wat leidt tot grote voorraden bij sorteerbedrijven en nascheiders. Het Kennisinstituut Duurzaam Verpakken (KIDV) heeft een verkenning uitgevoerd naar de marktsituatie van PET-trays die de aanzet moet geven tot het beter sluiten van deze keten.
Het Afvalfonds Verpakkingen heeft op woensdag 11 januari een e-mail gestuurd aan de producenten en importeurs van verpakkingen over de recycling van PET-trays. In hoofdstuk 2 van de KIDV verkenning ‘PET-trays: op weg naar structurele oplossingen’ wordt verder ingegaan op bestaande multilayers en eventuele alternatieven.
Klik hier voor meer informatie.
Klik hier voor meer informatie over de KIDV verkenning.
Klik hier om de verkenning te downloaden (410 kB).
Klik hier voor meer informatie over de NVC E-Workshop Sustainable Innovation in Packaging.
Met NVC MERGE (Members-only Environmental Regulations Guide) blijft u op de hoogte van de eisen die op milieugebied gesteld worden aan verpakkingen. MERGE is gratis en exclusief voor NVC-leden.
Klik hier voor meer informatie over het nieuwe NVC Project PUMA: het einde van verpakken als milieuprobleem (kick-off op 29 maart 2017).