NL: Tweede Kameroverleg circulaire economie februari 2017

31 maart 2017

Op 16 februari 2017 vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg over de circulaire economie plaats. Op 15 maart is het definitieve verslag gepubliceerd. Onderwerpen die aan bod kwamen waren onder andere statiegeld op kleine plastic flesjes, de pilot Schoon Belonen waarbij flesjes en blikjes voor een kleine vergoeding worden ingezameld en de evaluatie van de Raamovereenkomst Verpakkingen 2013–2022 dit najaar.
Een veel besproken onderwerp was de op 14 februari aangeboden petitie van de Plastic Soup Surfer. Hij wil dat ook de kleine flesjes tegen een vergoeding van minstens 10 eurocent kunnen worden ingeleverd. De Staatssecretaris zegde toe de petitie in motievorm over te nemen.
Klik hier voor het definitieve verslag (138 kB).
Klik hier voor meer informatie over de petitie.
Klik hier voor meer informatie over de NVC Inspiratiemeeting Effectiviteit milieubeleid verpakkingen en verpakkingsafval (5 september 2017).
Klik hier voor meer informatie over het NVC Project PUMA: het einde van verpakken als milieuprobleem.
Met NVC MERGE (Members-only Environmental Regulations Guide) blijft u op de hoogte van de eisen die op milieugebied gesteld worden aan verpakkingen. MERGE is gratis en exclusief voor NVC-leden.

Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse nieuwsoverzicht, de NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.