Milieu en duurzaamheid – september 2023

03 oktober 2023

Wet- en regelgeving wereldwijd en in de EU
WWF meldt dat de ‘zero draft’ (608 kB) van het VN-verdrag over plasticvervuiling is gepubliceerd. EU: De plenaire stemming over de PPWR is uitgesteld tot 20 november 2023 (indicatief). CEFLEX heeft de 'Designing for a Circular Economy' richtlijnen voor flexibele verpakkingen bijgewerkt. U kunt de richtlijnen downloaden na het invullen van uw gegevens. De Alliance to End Plastic Waste heeft een Eunomia-rapport (1,15 MB) gepubliceerd waarin wordt opgeroepen tot dringende actie van de industrie om kwaliteitsspecificaties voor mechanische plasticrecyclaten te definiëren. Een recent EP-rapport (2,07 MB) geeft huidige belemmeringen en opties voor de implementatie van een EU-klimaatlabel voor producten.

Wet- en regelgeving in de verschillende landen
België: Een ontwerpbesluit ter wijziging van de Vlaamse Vlarema is naar de EC gestuurd. Duitsland: ZSVR heeft de 2023 editie van de minimumnorm voor het bepalen van de recyclebaarheid van verpakkingen gepubliceerd. Kroatië: Een ontwerpvoorstel voor de verordening verpakking en verpakkingsafval en SUPs is naar de EC gestuurd. NL: Tijdens het NOS Radio 1 Journaal op 8 september heeft de staatsecretaris haar ongenoegen geuit dat slechts 68% van de plastic flesjes is ingezameld (doelstelling is 90%). ILT waarschuwt het Afvalfonds dat zij hiermee in overtreding zijn. Zij moeten nu op korte termijn met een verbeterplan komen. De regering werkt aan een nationale circulaire plastic norm voor een minimumaandeel recyclaat en bio-based plastic. Een rapport (851 kB) van CE Delft gaat in op de effecten van zo’n norm op het klimaat en de economie. Een ander rapport (337 kB) van CE Delft onderzoekt in hoeverre subsidies voor recyclaat en bio-based plastic productieverliezen vanwege plasticsbelasting kunnen dempen. Beide rapporten zijn naar de Kamer gestuurd. Portugal: Besluit no. 331-E/2021 (in het Portugees) regelt de heffing op eenmalige verpakkingen voor kant-en-klaar maaltijden die plastic of aluminium bevatten. Onlangs is een amendement (in het Portugees) gepubliceerd dat de datum voor verpakkingen met aluminium uitstelt tot 1 januari 2024. De bijdrage voor SUPs geldt vanaf 1 juli 2022. FAQ vindt u hier (in het Portugees, 390 kB). Zweden: In de begroting stelt de regering (in het Zweeds) voor om de heffing op plastic draagtassen per 1 november 2024 af te schaffen. Deze zou niet nodig zijn om de EU-doelstelling te halen. Zwitserland: Swiss Recycling (in het Frans) meldt dat spelers uit de waardeketen een Letter of Intent (in het Frans) hebben ondertekend voor een nationaal inzamel- en recyclingsysteem voor plastic verpakkingen en drankenkartons.

Plastics en het milieu - onderzoek
Onderzoek van de University of Gothenburg toont dat papieren bekertjes die in de natuur terechtkomen net zo giftig zijn als plastic bekertjes. Uit onderzoek van de Universiteit Utrecht blijkt naar schatting veel minder plastic in de wereldwijde oceaan aanwezig te zijn dan wetenschappers dachten. Een relatief groot deel van het plastic bestaat bovendien uit grote stukken die makkelijker zijn op te ruimen. The Ocean Cleanup heeft System 03 ingezet om plastic te verzamelen in de Great Pacific Garbage Patch. System 03 is bijna drie keer zo groot als de vorige technologie. De University of Kansas doet verslag van een wereldwijd onderzoek waaruit blijkt dat de concentraties plastic in zoetwateromgevingen hoger zijn dan die in de zogenaamde " garbage patches " in de oceaan. Tijdens de overstroming in 2021 stroomde er meer dan 100 keer zoveel plastic afval door de Maas dan normaal, blijkt uit onderzoek van WUR. Een studie (7,59 MB) van Systemiq geeft een uitgebreide routekaart voor het bereiken van een systeem met hoge circulariteit en lage emissies voor PET-verpakkingen in de EU. Scheikundigen van CU Boulder hebben een nieuwe manier ontwikkeld om PET te recyclen. De onderzoekers mengden stukjes PET met een speciaal soort molecuul en pasten vervolgens een kleine elektrische spanning toe. Binnen enkele minuten begon het PET uiteen te vallen.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.