Milieu en duurzaamheid – september 2020

28 september 2020

Regelgeving in Europa
EU: De publicatie van de SUP-richtsnoeren, gepland voor 2 juli 2020, is uitgesteld tot tenminste november. Wilt u op de hoogte blijven en een recente conceptversie ontvangen, stuur ons dan een e-mail. België: Ontwerpwetgeving ter omzetting van de SUP-richtlijn is naar de EC gestuurd. Duitsland: ZSVR (in het Duits) heeft een nieuwe minimumnorm gepubliceerd voor het bepalen van de recycleerbaarheid van verpakkingen. Hongarije: Een ontwerpbesluit over plastic draagtassen en nog een ontwerpbesluit ter omzetting van de SUP-richtlijn zijn naar de EC gestuurd. Letland: De regering heeft DRS-ontwerpregelgeving goedgekeurd. Luxemburg: Ontwerpverordeningen inzake de omzetting van de SUP-richtlijn, afval, voorkomen van verpakkingsafval en stortplaatsen zijn naar de EC gestuurd. Malta: Op 3 juli 2020 is DRS-regelgeving van kracht geworden. NL: Het advies (5,59 kB) van SER over het duurzaamheidskader biogrondstoffen is naar de Tweede Kamer gestuurd. Noorwegen: Een nieuwe versie van ontwerpregelgeving (in het Noors, 609 kB) die een aantal SUPs verbiedt is gepubliceerd. Zweden: De regering heeft een nationale strategie voor een circulaire economie (in het Zweeds, 3,52 MB) aangenomen. VK: De regering meldt dat de heffing voor SUP-draagtassen zal worden uitgebreid tot alle retailers en zal worden verhoogd tot 10p. De regering heeft ook een Circular Economy Package gepubliceerd. De regering van Wales is een raadpleging gestart over een verbod op sommige SUPs.

Regelgeving buiten Europa
Australië: De regering heeft de Recycling and Waste Reduction Bill 2020 geïntroduceerd. Nieuw-Zeeland: De regering meldt plannen om SUPs en probleemplastics aan te pakken. Een maand eerder kondigde de regering plastic verpakkingen aan als een prioritair product voor een gereguleerde product stewardship regeling. VS: Het U.S. Plastics Pact is gelanceerd.

Vervuiling door plastic
Shandong University-onderzoek, gepubliceerd in Nature Nanotechnology (abstract), toont dat nanoplastics door planten kunnen worden geabsorbeerd. Een studie (879 kB) van NOC, gepubliceerd in Nature Communications schat dat er minstens 10 keer meer plastic in de Atlantische Oceaan zit dan eerder gedacht. Zonder dringende maatregelen zien de EU-zeeën een onzekere toekomst tegemoet volgens een rapport (12,09 MB) van EEA. Een analyse (666 kB) van The Pew Charitable Trusts, gepubliceerd in Science, stelt dat zonder onmiddellijke actie de jaarlijkse plasticflux in de oceaan tegen 2040 bijna zou kunnen verdrievoudigen. NUI Galway University onderzoek, gepubliceerd (2,38 MB) in Environment International, kwantificeert het volume van plastic geëxporteerd uit EU-landen voor recycling dat bijdraagt aan oceaanvervuiling. GEOMAR-onderzoek, gepubliceerd (2,41 MB) in Scientific Reports, stelt dat plastic in de diepzee na een kwart eeuw vrijwel onveranderd is. De Global Plastics Alliance heeft haar 5e voortgangsrapport (23,42 MB) over oplossingen voor zeevervuiling uitgebracht.

Meer over recycling en duurzaamheid
De Rijksuniversiteit Groningen-studie The Unintended Side Effects of Bioplastics: Carbon, Land and Water Footprints (1,29 MB) is gepubliceerd in One Earth. Veolia heeft het rapport 'Examining Material Evidence - The Carbon Fingerprint' gepubliceerd (te downloaden na het invullen van uw gegevens). Het MaReK project, onder leiding van Hochschule Pforzheim (in het Duits), ontwikkelt een op fluorescerende markers gebaseerd recyclingsysteem. Een artikel (1,94 MB) is gepubliceerd in Resources, Conservation and Recycling. Pohang University onderzoek, gepubliceerd in Applied and Environmental Microbiology (abstract) heeft een nieuw soort keverlarven ontdekt dat polystyreen kan afbreken. Het KIDV-rapport The State of Sustainable Packaging gepubliceerd is op te vragen door het invullen van uw gegevens.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.