Milieu en duurzaamheid – oktober 2023

31 oktober 2023

Wet- en regelgeving wereldwijd en in de EU
IUCN en partners hebben het wetenschappelijk gefocuste End Plastic Pollution International Collaborative (EPPIC) gelanceerd. Een rapport (7,78 MB) van de Nordic Co-operation toont dat wereldwijd gecoördineerd beleid de jaarlijkse hoeveelheid mismanaged plastic met 90% zou kunnen verminderen. Een studie (33,46 MB) van IOC kijkt naar preventie, vermindering en controle van plasticvervuiling in de AIODIS-landen. EU: De Raad en het EP hebben een voorlopig akkoord bereikt over de groene claims richtlijn. Een EP-briefing (329 kB) geeft meer informatie. Het Europees Plastic Pact meldt zijn activiteiten te staken. EPBP heeft design for recyclability richtlijnen ontwikkeld voor food-grade ondoorzichtige witte PET-flessen.

Wet- en regelgeving in Nederland
Het Afvalfonds heeft Tariefdifferentiatie Plastic 2.0 geïntroduceerd. ILT vindt het verbeterplan (2,33 MB) van het Afvalfonds voor de inzameling van plastic flessen onvoldoende. De staatssecretaris heeft ook gereageerd op Kamervragen hierover. Op 4 oktober vond het Commissiedebat Circulaire Economie plaats. Vooraf ontving de Kamer een brief over diverse te bespreken onderwerpen en de meest recente Monitoring drankverpakkingen in het zwerfafval (475 kB). Zij ontvingen ook informatie over het Nationaal Programma Circulaire Economie. Tijdens de bijeenkomst werd gevraagd naar een mogelijke nationale plastic tax. In een reactie geeft de staatssecretaris van Financiën aan dit over te laten aan een volgend kabinet. Een SP-motie (20 kB) om de consumentenbijdrage voor SUPs zo snel mogelijk af te schaffen is onlangs aangenomen. De staatssecretaris heeft ook gereageerd op vragen hierover. De staatssecretaris heeft aangegeven de UPV (EPR) te willen verbeteren door o.a. standaardisering van de inzamelingswijzen en meer transparantie bij de UPV-organisaties.

Wet- en regelgeving in andere landen
België: Fost Plus heeft de tweede reeks pilotprojecten voor digitaal statiegeld aangekondigd. Een Eunomia-rapport (1,77 MB) in opdracht van RNB is kritisch over dit systeem. Duitsland: De Bondsdag (in het Duits) heeft de verordening over de SUP bedrijfsheffingen goedgekeurd. Frankrijk: Conceptregelgeving om de afvalstatus te verwijderen van pyrolyse-olie afkomstig van chemisch gerecycled plasticafval is naar de EC gestuurd. Hongarije: MOHU (in het Hongaars) geeft informatie over de DRS voor drankverpakkingen die 1 januari 2024 start. Ierland: Ontwerpregelgeving voor een heffing op plastic draagtassen is naar de EC gestuurd. De resultaten van een EPA-project tonen dat het merendeel van het afval in de verkeerde bak belandt. Polen: De regering heeft DRS-wetgeving (in het Pools) gepubliceerd. VK: Wales: De overheid heeft richtsnoeren gepubliceerd over de SUP-regelgeving per 30 oktober 2023. VS: De voorgestelde REDUCE Act (58 kB) herintroduceert een tax op virgin plastic. Tijdens een Senaat-bijeenkomst bespraken deskundigen hoe een nationale DRS recycling zou kunnen verbeteren. USCC (218 kB) en BPI hebben richtsnoeren (216 kB) voor beleidsmakers over het labelen van composteerbare producten gepubliceerd.

Onderzoek
ÉEQ meldt dat de Engelse versie beschikbaar is van een documentaire met het doel bewustwording van het belang van ecodesign te vergroten. Het HolyGrail 2.0 initiatief voor digitale watermerken heeft aangekondigd in 2024 een pilotmarkt te starten in Frankrijk. Profundo-onderzoek (5,51 MB), in opdracht EEB en anderen toont dat eenmalige, papieren voedselverpakkingen vaak geen duurzaam alternatief zijn voor plastic. Een WUR-studie (1,76 MB) kijkt naar alternatieven voor SUP portieverpakkingen voor voedsel. Kiel University-onderzoekers hebben een diepzee enzym ontdekt dat PET afbreekt en NC State University-onderzoekers hebben bacteriën genetisch gemanipuleerd om plastic in zoutwater af te breken.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.