Milieu en duurzaamheid – oktober 2020

02 november 2020

Regelgeving in de EU
EU: De EC heeft een raadpleging geopend over het herzien van de richtlijn verpakking en verpakkingsafval. Volgens een analyse (4,81 MB) van de Europese Rekenkamer (ERK) zijn EU maatregelen nodig om de doelen voor de recycling van kunststofverpakkingen voor 2025 en 2030 te halen. Het EP heeft een ontwerpverslag (181 kB) gepubliceerd om het nieuwe circulaire economie-actieplan te steunen. Frankrijk: Een voorstel (in het Frans, 30 kB) is ingediend om het verbod op SUP-zakken uit te breiden tot alle plastic zakken. Ierland: De regering heeft een Waste Action Plan for a Circular Economy (3,73 MB) gepubliceerd, inclusief een DRS. NL: Rijksoverheid meldt dat de ministerraad het ontwerpbesluit (306 kB) voor statiegeld op blikjes heeft goedgekeurd. De staatssecretaris heeft de Tweede Kamer hierover per brief geïnformeerd en een consultatie geopend. Een van de bijlages is een onderzoek (1,38 MB) naar kunststofcoatings in blikjes. De actualisatie van het Uitvoeringsprogramma Circulaire Economie 2020-2023 is naar de Tweede Kamer gestuurd. Rijksoverheid meldt dat ook het ontwerp nationaal milieubeleidskader (NMK) naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het NMK bevat uitgangspunten voor de actualisatie van het gehele milieubeleid. ACM heeft conceptregels opgesteld voor duurzaamheidsclaims om misleiding te voorkomen. KIDV heeft een Recyclecheck voor papier- en kartonverpakkingen gepubliceerd. U krijgt het toegestuurd na het invullen van uw gegevens. Oostenrijk: De regering (in het Duits) heeft een 3-punts plan voor kunststofverpakkingsafval gepresenteerd met een hergebruiksquotum, een DRS en een producentenheffing. Slovakije: Een ontwerpbesluit over EPR is naar de EC gestuurd. UK: De Schotse regering is een raadpleging gestart over het verbieden van bepaalde SUPs.

Regelgeving buiten de EU
Canada: De regering heeft een plan (565 kB) gepresenteerd om in 2030 kunstsofafvalvrij te zijn door bepaalde SUPs te verbieden, minimumeisen voor gerecycled content te stellen en EPR uit te breiden. Chili: De regering heeft een verpakkingsrecyclinglogo (in het Spaans) onthuld. China: Keller and Heckman meldt dat de regering een notitie (in het Chinees) heeft gepubliceerd met aankomende beperkingen voor het gebruik van plastic. VS: EPA vraagt commentaar op een ontwerp nationale recyclingstrategie. APR heeft een protocol gepubliceerd om te bepalen of folie compatibel is met de huidige recyclinginfrastructuur.

Recycling en kunststofafval
McKinsey heeft het artikel The European recycling landscape—the quiet before the storm? gepubliceerd. Een Milliken-studie (3,75 MB), gepubliceerd in ACS Macro Letters, benadrukt technische hiaten in het bereiken van circulariteit voor kunststoffen. Een studie (1,07 MB) van de University of Michigan, gepubliceerd in Environmental Research Letters, toont dat een derde van het plastic dat in de VS in 2017 werd gebruikt voor het maken van verpakkingen. WUR-onderzoek, gepubliceerd in Frontiers in Environmental Science (1,98 MB), toont de overdracht van giftige stoffen uit plastics naar Noordse stormvogels. Een University of Exeter zeevruchtenonderzoek, gepubliceerd in Environmental Science & Technology (1,08 MB), vond plastic in alle monsters. KIDV heeft de roadmap Multilayer flexible packaging in a circular economy gepubliceerd. U ontvangt het rapport per e-mail na het invullen van uw gegevens.

NVC Leerstoel Packaging Design and Management – Twee doctoraalopdrachten
In augustus zijn de volgende voordrachten gehouden in het kader van doctoraalopdrachten aan de Universiteit Twente: Irma Coster: ‘Optimization of multi criteria decision making support tools for packaging’ en Stijn Eikenaar: ‘Creating an optimization strategy for sustainable packaging.’ Voorzitter van de examencommissie was prof Roland ten Klooster die de NVC Leerstoel Packaging Design and Management bekleedt.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.