Milieu en duurzaamheid – maart 2023

06 april 2023

Regelgeving in de EU
Tijdens de Milieuraad heeft Vivianne Heijnen aangegeven het PPWR-voorstel te steunen, maar ze vindt dat er ook nog een tandje bij kan. De EC heeft een voorstel voor een richtlijn voor nieuwe regels voor de staving van groene claims gepubliceerd om greenwashing tegen te gaan, alsmede Q&A en een raadpleging. Geharmoniseerde etikettering van verpakkingen en afvalbakken is onderwerp van een JRC-rapport (3,4 MB). Het implementatierapport 2016-2019 (462 kB) van de Verordening Overbrenging Afvalstoffen is door de EC gepubliceerd. Een ETC/CE-rapport (1,69 MB) onderzoekt de kunststofafvalhandel binnen de EU en export uit de EU. Een JRC-rapport (5,63 MB) geeft een milieu- en economische beoordeling van kunststofafvalrecycling. JRC heeft ook een rapport (3,76 MB) gepubliceerd getiteld "Towards a better definition and calculation of recycling". Een EP rapport (2,54 MB) kijkt naar acties in het Middellandse Zeegebied ter bestrijding van zee-verontreiniging. België: Vlaamse ontwerpregelgeving met beperkingen voor het gebruik van eenmalige verpakkingen op evenementen is naar de EC gestuurd. De Minaraad heeft zijn advies (379 kB) over het Interregionaal Samenwerkingsakkoord UPV (EPR) vastgesteld. Duitsland: BMUV (in het Duits) heeft ontwerpregelgeving (in het Duits) ingediend ter vaststelling van de hoogte van de SUP-heffing. NL: In een brief in de Staatscourant laat Vivianne Heijnen weten dat kunststof siroopflessen niet onder de statiegeldverplichting vallen en dat de regelgeving hierop wordt aangepast. Ook heeft zij de Tweede Kamer per brief geïnformeerd over de stand van zaken van het 1e Circulair Materialenplan (CMP1), de opvolger van LAP3. SRC meldt dat de Code voor Duurzaamheidsreclame op 1 februari 2023 in werking is getreden.

Regelgeving buiten de EU
Canada: De regering heeft verslag (1,4 MB) uitgebracht van de consultaties over labelling van de recyclebaarheid van plastics en een federaal register voor plastics. Colombia: WRAP meldt de lancering van een Plastics Pact. Thailand: De regering heeft een verbod op de import van plastic afval per 2025 aangekondigd. “Closing the loop or widening the gap? The unequal politics of Thailand’s circular economy in addressing marine plastic pollution” is de titel van een studie (2,27 MB) van Dublin City University, gepubliceerd in het Journal of Cleaner Production. UK: Defra meldt dat de EPR-rapportageverplichtingen in maart 2023 zijn ingegaan. Uit correspondentie met de VK-regering waarin wordt gevraagd om uitsluiting van het Schotse DRS van de Internal Market Act blijkt dat de Schotse regering zich zorgen maakt over het DRS-tijdschema. WRAP heeft een pad (832 kB) voor retailers gepubliceerd om 50% van de verse ongesneden AGF los te verkopen tegen eind 2030. VS: Het US Plastics Pact heeft zijn jaarverslag 2021 (4,39 MB) uitgebracht met data van de aangesloten organisaties.

Andere ontwikkelingen
Een rapport (samenvatting, 1,21 MB) van Pro Carton toont dat de EU kartonverpakkingen industrie haar koolstofvoetafdruk sinds 2018 met 24% heeft verminderd. CELAB-Europe heeft een interactieve kaart voor liner-recyclers gelanceerd. Een Eunomia-rapport (20,46 MB) van Reloop en ZWE toont dat het sorteren van gemengd afval de sleutel is tot het behalen van de EU-doelstellingen voor een circulaire economie. Uit de Plastic Waste Makers Index 2023 (15,96 MB) van Minderoo Foundation blijkt dat de SUP-productie nog steeds toeneemt. Een EU-studie (8,37 MB) van Systemiq onderzoekt de circulariteit van PET/polyester. Een INRAE-studie (2,33 MB) in Packaging Technology and Science presenteert een milieuscore-instrument voor voedselverpakkingen. Een Back to Blue-rapport evalueert beleid om het gebruik van plastic te verminderen. AWI-onderzoek toont dat een derde van het plastic afval in het Noordpoolgebied afkomstig is uit Europa. Northwestern University-onderzoekers zien mogelijkheden voor platforms op basis van bacteriën die plasticafval recyclen.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.