Milieu en duurzaamheid – maart 2020

30 maart 2020

Regels en voorschriften in de EU
EU
: Op 11 maart 2020 heeft de EC een EU-actieplan voor de circulaire economie aangenomen - een van de belangrijkste blokken van de EU Green Deal. Enkele dagen eerder is het EU Plastics Pact in Brussel gelanceerd. Een van de initiatiefnemers was de NL regering. De EC (42 kB) werkt aan richtsnoeren voor de SUP-richtlijn, waaronder voorbeelden van wat als een SUP-product moet worden beschouwd. CEPI heeft richtlijnen (8,55 MB) gepubliceerd voor de recycleerbaarheid van papieren verpakkingen. De recyclingvereniging EuRIC (199 kB) heeft een position paper (4,18 MB) gepubliceerd met belangrijke kwesties ontstaan uit het gebrek aan raakvlak tussen de wetgeving inzake chemische stoffen, producten en afval. België: Het verbod op plastic zakken voor los verkochte groenten en fruit in Wallonië en Brussel is op 1 maart 2020 van kracht geworden. Volgens Fevia is tussen 2004 en 2018 het volume voedingsproducten gestegen met 31% terwijl het volume verpakkingen jaarlijks met 56.000 ton is afgenomen. Duitsland: Ontwerpregelgeving ter implementatie van de EU kaderrichtlijn afval is de EC gestuurd. Frankrijk: Een document in het Engels (1,85 MB) over de anti-afvalwet is gepubliceerd. NL: De KIDV Recyclecheck Flexibele Kunststof Verpakkingen is nu ook in het Engels beschikbaar. De Vereniging Afvalbedrijven heeft gereageerd op het WUR-onderzoek (17,27 MB) waaruit blijkt dat composteerbare plastics snel genoeg afbreken in de huidige NL GFT-afvalverwerking. Een evaluatierapport (747 kB) dat naar de Tweede Kamer is gestuurd komt op 80% minder plastic draagtassen ten opzichte van 2015, toen het verbod nog niet van kracht was. Het RIVM heeft de eerste resultaten (1,52 MB) van het NL Plastic Pact bekend gemaakt. VK: De regering heeft aangekondigd dat zij doorgaat met de invoering van een belasting op plastic verpakkingen die minder dan 30% gerecycled plastic bevatten. In een nieuw rapport (6,18 MB) legt Green Alliance uit waarom de plastic-only aanpak niet werkt.

Regels en voorschriften buiten de EU
Canada: Een wetsvoorstel zou de export van 31 soorten plastic afval verbieden. Singapore: Het National Environment Agency heeft de implementatie van een DRS voor drankverpakkingen in 2022 aangekondigd. VS: Een herziening van ASTM-norm D7611 voor de Resin Identification Code (RIC) geeft specifiekere eisen voor code "1." Onderzoek (2,27 MB) van Greenpeace naar het recyclingsysteem toont dat veel plasticverpakkingen niet gerecycled worden. Earth Island heeft een rechtszaak aangespannen tegen een aantal grote voedselbedrijven vanwege hun bijdrage aan de plasticvervuiling.

Plastic
De University of Bath meldt een nieuwe manier van chemische recycling, gepubliceerd in ChemSusChem (abstract). De moleculen kunnen worden gebruikt om nieuwe plastics te maken van dezelfde kwaliteit als de oorspronkelijke
Cefic heeft onlangs een position paper (320 kB) gepubliceerd over chemische recycling.
De nieuwe "flash graphene" methode, geïntroduceerd door Rice University en gepubliceerd in Nature (abstract) kan bulkhoeveelheden plastic afval en andere koolstofbronnen omzetten in waardevolle grafeenvlokken. Het WWF heeft een rapport (2,3 MB) gepubliceerd over plasticverpakkingen in Zuidoost-Azië en China.
De Amerikaanse National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine heeft de presentaties van een workshop over de milieueffecten van microplastics gepubliceerd.

Circulaire economie
Volgens het Circularity Gap Report 2020 (8,55 MB) van Circle Economy is de wereld nu nog maar 8,6% circulair, een daling ten opzichte van de 9,1% circulariteit in 2018.
De Ellen MacArthur Foundation heeft Circulytics gelanceerd, een digitaal instrument dat bedrijven een beeld geeft van hun circulariteit.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.