Milieu en duurzaamheid – juni 2023

04 juli 2023

Regelgeving in de EU
UNEP doet verslag van de tweede bijeenkomst om te komen tot een wereldwijd juridisch bindende overeenkomst over plasticvervuiling. Voorafgaand aan de vergadering publiceerde UNEP een rapport (7,46 MB) met oplossingen om plasticvervuiling wereldwijd terug te dringen en de Universiteit van Portsmouth publiceerde een beleidsnota (2,65 MB) over de effectiviteit van nationale actieplannen in het kader van het verdrag. WWF publiceerde een rapport (3,36 MB) met een overzicht van de meest milieuvervuilende plastic producten en een rapport (1,84 MB) met voorstellen voor wereldwijde controlemaatregelen voor deze producten.
EU: De EU Raad heeft in mei definitief groen licht gegeven voor de nieuwe Verordening voor ontbossingsvrije toeleveringsketens (EUDR) en op 9 juni is Verordening (EU) 2023/1115 in de OJ gepubliceerd. De EUDR vervangt de Houtverordening (EUTR). Norm EN 17665 om aan te tonen dat doppen bevestigd blijven (i.h.k.v.de SUP-richtlijn) is gerefereerd in het OJ. De EP ENVI-commissie heeft haar standpunt (598 kB) over de herziening van het kader ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR) aangenomen. De ESPR introduceert digitale productpaspoorten. Een briefing van EEA toont dat 18 lidstaten het risico lopen de 2025 afvalstreefcijfers niet te halen. De bevindingen zijn gebruikt voor de afronding van het verslag inzake vroegtijdige waarschuwing (785 kB) van de EC.

Meer regelgeving
Australië: De regering heeft ingestemd (168 kB) met industrieverantwoordelijkheid en verplichte ontwerprichtlijnen voor op de markt gebrachte verpakkingen. Victoria: De regering meldt dat de DRS ingaat op 1 november 2023. België: OVAM meldt dat herbruikbare bekers en retoursysteem vanaf 15 juni verplicht zijn op Vlaamse evenementen. OVAM heeft ook een rapport (4,55 MB) gepubliceerd met acties die het gebruik van plasticrecyclaat bevorderen en een handleiding (974 kB) voor zelfbeoordeling van einde-afval en bijproduct gepubliceerd. Denemarken: Ontwerpregelgeving voor de registratie en rapportage van verpakkingen is naar de EC gestuurd. Duitsland: UBA meldt nieuwe regelgeving (in het Duits) die producenten verplicht vanaf 2024 de kosten van SUP-afval te betalen. NL: De regering doet melding van de SUP-regels voor bekers en bakjes die vanaf 1 juli gelden. Ook zijn Q&A gepubliceerd in aanvulling op de afwegingskader voor de reikwijdte van de SUP-richtlijn. Onlangs is een Besluit dat de definitie van drankenkartons wijzigt gepubliceerd, evenals een Regeling dat het recyclingpercentage voor drankenkartons vaststelt. Het Platform Ketenoptimalisatie (142 kB) heeft een kosten- en samenstellingsonderzoek voor PMD laten uitvoeren onder gemeenten. Staatssecretaris Heijnen heeft antwoorden gegeven op vragen over de PPWR en antwoorden op vragen over statiegeld op blikjes. ACM heeft de Leidraad duurzaamheidsclaims (692 kB) geüpdatet. Oekraïne: SGS meldt dat de WTO ontwerpregelgeving (72 kB) heeft ontvangen voor verpakking en verpakkingsafval. VK: De regering heeft een leidraad gepubliceerd over het verbod op bepaalde SUPs vanaf 1 oktober 2023. Schotland: De regering meldt dat de DRS wordt uitgesteld tot ten minste oktober 2025.

Onderzoek
Volgens onderzoekers van o.a. Politecnico di Milano en WUR staat circulariteit niet gelijk staat aan duurzaamheid. Zij presenteren een circulariteitsscorekaart die aspecten meeneemt die van belang zijn voor duurzaamheid. TNO en Fraunhofer onderzoekers hebben een whitepaper (1,99 MB) geschreven getiteld “From #plasticfree to future-proof plastics”. CSU-onderzoekers hebben een chemisch proces ontdekt voor het recyclen van gemengd plastic afval. Leipzig University onderzoekers hebben een enzym ontdekt dat PET in recordtijd afbreekt en University of Sydney onderzoekers hebben PP succesvol afgebroken met behulp van schimmels.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.