Milieu en duurzaamheid – januari 2023

02 februari 2023

Regelgeving in Nederland
IenW heeft op basis van een extern rapport (1,57 MB) een afwegingskader ontwikkeld voor de reikwijdte van de SUP-richtlijn. De informatie is verwerkt in de SUP-beslisbomen van het KIDV. De Raad van State heeft geoordeeld dat de DRS voor blikjes per april 2023 ingevoerd mag worden. De afvalbeheerbijdrage overeenkomst (ABBO) van het Afvalfonds is algemeen verbindend verklaard (AVV). De Kamer heeft een motie aangenomen voor versnelde EU-wetgeving voor een minimumhoeveelheid recyclaat in plastics. VANG meldt dat koffiepads en theezakjes nu bij het gft-afval mogen en dat de wel/niet lijst hierop is aangepast. Volgens een KIDV factsheet zijn drankenkartons ‘redelijk recyclebaar’. RVO heeft de Milieulijst 2023 gepubliceerd met investeringen die voor fiscaal voordeel (Vamil/MIA) in aanmerking komen. Onderzoek (3,83 MB) van Natuur & Milieu toont dat to-go verpakkingen nauwelijks gerecycled worden. Thomas Hobé heeft de Student Recycling Award 2022 gewonnen met zijn onderzoek (2,09 MB) naar kwaliteitsborgingssystemen.

Regelgeving buiten Nederland
UNEP doet verslag van de eerste bijeenkomst om te komen tot een wereldwijd juridisch bindende overeenkomst over plasticvervuiling. EU: De EC heeft het voorstel voor herziening van de richtlijn verpakking en verpakkingsafval (PPWD) gepubliceerd. De feedbackperiode eindigt 17 maart 2023. De EC heeft ook het beleidskader voor bioplastics gepubliceerd. Het EP heeft amendementen op de voorgestelde verordening voor overbrenging van afval aangenomen. BE: Ontwerpregelgeving om SUPs te beperken en het gebruik van recyclaat te verhogen is naar de EC gestuurd. Fost Plus meldt dat de Vlaamse regering heeft besloten een digitale DRS in te voeren. Fost Plus meldt ook dat capsules van koffie en andere dranken vanaf nu in de PMD-zak mogen. Duitsland: DSD meldt dat herbruikbare verpakkingen nu verplicht zijn in de horeca. Estonia: Ontwerpregelgeving met einde-afvalcriteria voor biodegradeerbaar afval is naar de EC gestuurd. Frankrijk: De Conseil d’État heeft de lijst van AGF die nog in plastic mag worden verpakt ingetrokken en nieuwe ontwerpregelgeving is naar de EC gestuurd. Italië: In de begroting (in het Italiaans) staat dat de plastic tax voor 2023 is opgeschort. CONAI heeft een handleiding uitgebracht voor het gebruik van digitale kanalen bij milieu-labeling. Nieuw Zeeland: De regering heeft een interim regulatory impact statement (1,89 MB) voor een DRS gepubliceerd. Spanje: Het Koninklijk Besluit voor verpakkingsafval (in het Spaans) is gepubliceerd en Ecoembes (in het Spaans, 513 kB) bevestigt dat gebruik van het Groene Punt-symbool nu vrijwillig is i.p.v. verplicht. VK: De regering van Wales heeft een verbod op bepaalde SUPs aangekondigd. US: De FTC vraagt inbreng op mogelijke wijzigingen in de ‘Green Guides for the Use of Environmental Claims’.

Andere ontwikkelingen
UAB-onderzoek toont dat de hoeveelheid microplastics die op de oceaanbodems terechtkomt de afgelopen twee decennia is verdrievoudigd. University of Auckland-onderzoek toont dat microplasticvervuiling in de lucht van Auckland gelijk is aan miljoenen plastic flessen. Volgens DUKE-onderzoekers moet in bedrijvenbeloftes het verminderen van het gebruik van plastic het doel zijn en niet het recyclen. Een rapport (13,5 MB) van VBDO concludeert ook dat EU FMCGs geen verantwoordelijkheid nemen voor het verminderen van plastic. Een rapport (334 kB) van de EC toont dat de EU niet op koers ligt om de 2030-doelstellingen voor afval en plastic in de oceanen te halen. TNO-onderzoekers hebben een model (QRMP) ontwikkeld om gerecyclede plastics te klasseren op materiaalkwaliteit i.p.v. op -type. Zo kan de recycling effectiever worden. QUT-onderzoekers stellen voor plasticvervuiling aan te pakken met een combinatie van DNA-achtige codering en internationale wetgeving. FEFCO heeft een Climate Neutrality Roadmap voor golfkarton gepubliceerd (1,23 MB).
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.