Milieu en duurzaamheid – februari 2023

28 februari 2023

Regelgeving in Nederland
De regering heeft het Nationaal Programma Circulaire Economie 2023-2030 (13,84 MB) gepubliceerd. Een Engelse samenvatting vindt u hier (643 kB). Een week eerder is de tweejaarlijkse Integrale Circulaire Economie Rapportage (9,38 MB) gepubliceerd waarin het PBL concludeert dat de doelen nog ver buiten bereik liggen. Beide rapporten zijn naar de Kamer gestuurd. Conceptregelgeving voor een recyclingpercentage voor drankenkartons is naar de EC gestuurd. Uit een recent rapport van de Zwerfinator blijkt dat de afname van plastic flesjes in het zwerfafval stagneert. Onderzoek (752 kB) van CE Delft in opdracht van NRK toont dat de inzet van mechanisch gerecycled plastic voor milieuwinst zorgt.

Regelgeving buiten Nederland
EU: De EC vraagt feedback over welke producten als eerste moeten worden aangepakt in de verordening ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR). Verpakkingen worden niet voorgesteld, materialen wel. RecyClass heeft de Design for Recycling Guidelines en de Recyclability Evaluation Protocols herzien. Een rapport van EEA geeft een holistische kijk op hoe plastic zwerfafval ontstaat en in de EU-zeeën terechtkomt. Een ander rapport (2,95 MB) van EEA concludeert dat van de acht gangbare markten voor secundaire materialen alleen aluminium, papier en glas goed functioneren. Een rapport van Eunomia, dat u kunt downloaden na het invullen van uw gegevens, geeft een overzicht van de milieuprestaties van EPR in Frankrijk, Duitsland en Italië. Australië: Een update van het National Waste Policy Action Plan verhoogt de doelstelling voor terugwinning van huishoudelijk afval van 70% naar 80% in 2030. België: OVAM roept bedrijven op voor een digitaal statiegeld pilotproject voor Vlaanderen. Frankrijk: De EC is een inbreukprocedure gestart tegen het Triman-decreet. Ontwerpregelgeving voor identificatie van en verstrekking van informatie over de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen in afvalproducerende producten is naar de EC gestuurd. Italië: In een artikel (815 kB) in het International Journal of Logistics Management, analyseren onderzoekers van de Sapienza Universiteit van Rome bedrijfspraktijken om de circulariteit van verpakkingen te verbeteren. Nieuw-Zeeland: SGS meldt dat de Waste Minimization (plastic and Related Products) Amendment Regulations 2022 zijn gepubliceerd. Er is ook een website ontwikkeld over de uitfasering van moeilijk te recyclen plastics en SUPs. Polen: Ontwerpregelgeving dat bedrijven verplicht een vergoeding voor bepaalde SUPS te innen is naar de EC gestuurd. VK: De regering gaat een reeks SUPs vanaf oktober 2023 verbieden. In een consultatierespons beschrijft de regering de plannen voor een DRS voor Engeland, Wales en Noord-Ierland vanaf 2025. Onlangs is het Environmental Improvement Plan 2023 (9,52 MB) gepubliceerd.

Andere ontwikkelingen
Volgens het Circularity Gap Report 2023 (samenvatting, 140 kB) van Circle Economy dat u kunt downloaden na het invullen van uw gegevens, is de wereld nog maar 7,2% circulair t.o.v. van 9,1% in 2018. Volgens onderzoek van de Universiteit Utrecht en PBL, kan een circulaire bio-economie de milieu-impact van de plasticsector flink beteugelen. Een NREL-studie bekijkt de prestaties van verschillende technologieën voor plasticrecycling. UCR-onderzoekers hebben een methode ontdekt om plastic afval om te zetten in een waardevol bodemadditief. NIOZ-onderzoek toont een bacterie die plastic eet en daadwerkelijk verteert. Ander NIOZ-onderzoek toont dat zonlicht plastic op het oceaanoppervlak langzaam afbreekt tot kleinere deeltjes. Volgens een rapport (7,51 MB) van de Universiteit van Washington moet mariene plasticvervuiling bekeken worden als een probleem van plasticproductie en niet van afvalbeheer. In de ‘kennisagenda microplastics’ (3,37 MB) roept het RIVM op om op korte termijn meer en gerichter onderzoek te doen naar de milieueffecten van microplastics.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.