Milieu en duurzaamheid – februari 2020

03 maart 2020

Benelux: per 9 mei 2020 verpakkingsinformatie in GS1 datapool
Per 9 mei 2020 verplicht de NL food- en drogisterijsector en de BE-LU FMCG-sector bedrijven verpakkingsinformatie te hebben opgenomen in de GS1 datapool zodat leveranciers en retailers artikelgegevens kunnen uitwisselen via één centraal netwerk: GDSN (Global Data Synchronisation Network). De informatie kan o.a. gebruikt worden voor aangifte bij het Afvalfonds, Fost Plus en Valorlux. Meer informatie vindt u hier (‘Explanations on attributes’).

Meer wet- en regelgeving
EU
: Uit onderzoek (964 kB) van Eunomia is gebleken dat mogelijke uitzonderingen in de SUP-richtlijn kunnen zorgen voor mazen in de wetgeving die het effect ervan aanzienlijk kunnen ondermijnen. Denemarken: Een beschikking is naar de EC gestuurd waarin een minimum van 4 DKK wordt vastgesteld voor draagtassen. Frankrijk: Op 30 januari 2020 heeft het Parlement de anti-afvalwet (in het Frans, loi anti-gaspillage) aangenomen (in het Frans). Deze wet omvat een verbod op alle SUPs vanaf 2040. Op 11 februari werd de wet gepubliceerd in het Journal officiel (in het Frans). NL: Het CBS meldt dat de opbrengst van de gemeentelijke afvalstoffenheffing in 2020 naar verwachting met 8,3% stijgt naar 2,0 miljard euro. De stijging komt vooral door een sterke stijging van de verwerkingskosten van het afval. Uit onderzoek (17,27 MB) van WUR blijkt dat composteerbare plastics snel genoeg afbreken in de huidige NL GFT-afvalverwerking. De minister heeft schriftelijke gereageerd op Kamervragen n.a.v. een NH-artikel over WUR-onderzoek dat duizenden microplastics in compost heeft gevonden. Ze heeft ook Kamervragen beantwoord over het NRC-artikel ‘Een extra kliko voor plastic: meer scheiden is niet beter.’ PlasticsEurope NL heeft een infographic (1,22 MB) gepubliceerd over de lifecycle van plastics in 2018. In een nieuw consortium van kennisinstellingen wil het PBL kennis opbouwen om de overgang naar een circulaire economie te ondersteunen. Het eerste rapport (1,74 MB) is onlangs uitgebracht. VK: De regering heeft de herintroductie van de milieuwet in het parlement aangekondigd. De regering van Wales heeft een consultatie geopend over het realiseren van de circulaire economie. VS: Senator Tom Udall heeft de Break Free From Plastic Pollution Act of 2020 (169 kB) gelanceerd.

Plastic afval
Nanyang Technological University onderzoek, gepubliceerd in Advanced Science (3,92 MB), toont een methode die plastic afval zou kunnen omzetten in waardevolle stoffen door gebruik te maken van zonlicht. Stanford-onderzoek, gepubliceerd in Environmental Science & Technology (abstract), toont aan dat meelwormen niet alleen verschillende soorten plastic kunnen eten, maar ook potentieel giftige plastic additieven in polystyreen. De wormen kunnen dan als diervoedersupplement dienen. AIMPLAS neemt deel aan het innovatieproject BioICEP (Bio-Innovation of a Circular Economy for Plastic). Het project zal werken aan technologieën die gericht zijn op het verhogen van de degradatie van kunststoffen. Uit bevindingen van RecyClass blijkt dat EVOH van maximaal 5% van het totale gewicht van PE-folie een kleine impact heeft op het gerecyclede materiaal.

Microplastics
UMC Utrecht onderzoek laat zien dat afweercellen die microplastics proberen op te ruimen vaak het loodje leggen. WUR-onderzoek, gepubliceerd in Science Advances (612 kB), laat zien dat de effecten van micro- en nanoplastics op biodiversiteit pas na een dik jaar te zien zijn.
UGent en VITO onderzoekers hebben een methode ontwikkeld om kleine microplastics te monitoren. Een onderzoeker van Rutgers University heeft een paper (396 kB) gepubliceerd in Environmental Research waarin problemen en mogelijke oplossingen in microplastic-onderzoek worden geschetst.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.