Milieu en duurzaamheid – augustus 2023

04 september 2023

Wet- en regelgeving in de EU
De EC vraagt feedback over de goedkeuring van de kaderrichtlijn afvalstoffen. Het EP heeft haar standpunt aangenomen over de herziening van het kader ecologisch ontwerp voor duurzame producten (ESPR). In EP IMCO is conceptregelgeving voor productlevensduur en geen greenwashing besproken. Er zit weinig schot in de overgang naar een circulaire economie, aldus een verslag (3,08 MB) van de EU Rekenkamer. België: Een concept EPR Samenwerkingsakkoord is naar de EC gestuurd. Duitsland: DSD meldt conceptwetgeving ter bevordering van herbruikbare verpakkingen. Estland: Conceptregelgeving ter wijziging van de Afvalwet is naar de EC gestuurd. Frankrijk: De Raad van State heeft uitspraak (in het Frans) gedaan over het decreet (in het Frans) dat de Groene Punt verbiedt, en heeft besloten het decreet te schrappen. Volgens een nieuw decreet geldt vanaf 1 juli 2023 een verbod op in plastic verpakte verse AGF. Meer informatie vindt u hier. FPF meldt dat de overheid werkt aan gestandaardiseerde glazen verpakkingen (in het Frans) en aan een DRS voor glas. Hongarije: Conceptregelgeving voor biodegradeerbaar afval is naar de EC gestuurd. PwC meldt EPR-conceptwetgeving (in het Hongaars). Ierland: De overheid introduceert een afvalterugwinningsheffing (204 kB) per 1 september 2023. NL: De regering heeft Q&A gepubliceerd als tweede aanvulling op de afwegingskader voor de reikwijdte van de SUP-regelgeving. De Kamer is tevens geïnformeerd over een voorstel om de aanpak van SUPs uit te breiden. De Monitoringsrapportage 2022 (187 kB) van het Afvalfonds toont een recycle- en hergebruikresultaat van 88%. 68% van alle plastic drankflessen werd ingezameld (wettelijke doelstelling is 90%). Uit de monitoring (522 kB) van drankverpakkingen in zwerfafval in 2022 die naar de Kamer is gestuurd blijkt dat het aandeel blik is toegenomen met 17% ten opzichte van 2021. Universiteit Utrecht onderzoek onthult een grote hoeveelheid niet-gerapporteerd plastic. KIDV heeft een visiedocument (1,57 MB) gepubliceerd over de toekomst van chemisch recyclen. VTCR heeft ook haar visie (277 kB) gepresenteerd. KoffiebekerPact-onderzoek toont dat bekers gemaakt van PP de laagste milieu-impact hebben.

Wet- en regelgeving buiten de EU
Australië: De regering heeft een raadpleging geopend over de traceerbaarheid van gerecycled materiaal. Canada: De regering heeft een raadpleging geopend over een Pollution Prevention Planning Notice voor plastic voedselverpakkingen. Nieuw-Zeeland: De regering heeft een leidraad gepubliceerd over de SUPs die vanaf 1 juli 2023 verboden zijn. VK: Defra heeft een raadpleging geopend over de EPR-regelgeving en meldt ook dat de regels een jaar worden uitgesteld tot oktober 2025. Een raadpleging over het mogelijke gebruik van een massabalansbenadering voor chemisch gerecycled inhoud voor de plastic taks is geopend.

Verpakkingsdesign voor recycleerbaarheid – richtlijnen en rapporten
De 4evergreen alliance heeft drankverpakkingen toegevoegd aan haar fibre-based richtlijn (3,28 MB). EUROSAC en CEPI Eurokraft hebben richtlijnen voor papieren zakken gepubliceerd. RecyClass heeft een set richtlijnen uitgebracht voor alle plastic verpakkingsstromen. FEICA heeft een paper (1,05 MB) gepubliceerd over de rol van lijmen in papierrecycling. FINAT heeft een whitepaper (917 kB) gepubliceerd over de rol van zelfklevende etiketten in PET-recycling.

Onderzoek
Uit een rapport (5,41 MB) van EA blijkt dat Plastic Overshoot Day 2023 op 28 juli was. In deel 1 en deel 2 van een artikel bespreken WUR-onderzoekers de weg naar duurzame plastics in 2050. De oratie ‘Stand up for the ocean’ die Erik van Sebille hield als hoogleraar Oceanografie & Public Engagement aan Universiteit Utrecht is online beschikbaar. University of Gothenburg-onderzoek toont dat baarzen hun gedrag veranderen als ze worden blootgesteld aan PLA.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.