Milieu en duurzaamheid – augustus 2020

08 september 2020

Ontwikkelingen in de EU
De EC meldt dat een langetermijnbegroting (621 kB) van €1,82 duizend miljard is aangenomen, inclusief een €0,80/kg heffing op niet-gerecycled plastic verpakkingsafval, te betalen door de lidstaten vanaf 2021. De EC heeft een verslag aangenomen over de kaderrichtlijn mariene strategie. De EC vraagt feedback op een routekaart voor regelgeving dat bedrijven verplicht milieuclaims te onderbouwen. Tijdens de EU Milieuraad op 23 juni 2020 heeft staatssecretaris Van Veldhoven de EC opgeroepen een verplicht gehalte recyclaat in plastic producten in te voeren (zie kamerbrief).

Ontwikkelingen in Nederland
Een internetconsultatie over het ontwerpbesluit (362 kB) ter implementatie van de SUP-richtlijn liep van 25 juni tot en met 9 augustus 2020. De regering start een nieuw offensief tegen verpakkingsafval. In 2025 moet 74% van de verpakkingen gerecycled en/of hergebruikt worden. De staatssecretaris heeft hierover een kamerbrief gestuurd. Daarin meldt zij ook dat de ILT een inspectieproject is gestart voor naleving van de essentiële eisen. De eerste fase is gericht op verpakkingen van wasverzachters. VANG heeft een nieuwe uniforme wel/niet-lijst voor gft-afval gepubliceerd. Onder het kopje ‘niet’ staan verpakkingen van wat voor materiaal dan ook. Op initiatief van Koffie & Thee Nederland start de sector daarom dit jaar een traject om gezamenlijk over te stappen op composteerbare koffiepads en theezakjes.

Ontwikkelingen in andere landen
Australië
: De regering heeft aangekondigd dat de DRS voor West-Australië op 1 oktober 2020 van start gaat. Denemarken: Conceptregelgeving voor vrijwillige terugnamesystemen is naar de EC gestuurd. Duitsland: Het federale kabinet heeft wetgeving (in het Duits, 154 kB) goedgekeurd waarmee de SUP-richtlijn wordt omgezet. Frankrijk: Conceptregelgeving dat bepaalde SUPs verbiedt en conceptregelgeving over de Tri-label (sorteerinformatie voor de consument) is naar de EC gestuurd. Hongarije: Nog een ontwerpbesluit waarmee de SUP-richtlijn wordt omgezet is naar de EC gestuurd. VK: De DRS for Scotland Regulations 2020 is door het parlement aangenomen. De DRS zal in juli 2022 in werking treden.

Voedsel, plastic en vloeibaar wasmiddel
In een rapport (4,12 MB), onderzoekt de Canadese National Zero Waste Council (518 kB) de relaties tussen voedselafval, verpakkingen en broeikasgasemissies. Het project Stop Waste - Save Food heeft richtlijnen (5,35 MB) gepubliceerd over foodverpakkingen en duurzaamheid.
Chalmers University is een project gestart voor de recycling van plasticverpakkingen. RePlastic, een project onder leiding van DTU, richt zich op nieuwe technologische manieren om hoogwaardige plastics uit niet-recyclebaar plasticafval te reproduceren. Plastics Recycling Update heeft een AIMPLAS-paper (249 kB) gepubliceerd over ENZPLAST2, een project gericht op het gebruik van enzymen bij de productie, recycling en biodegradatie van plastic. University of Bath onderzoek, gepubliceerd (3,99 MB) in Industrial & Engineering Chemistry Research, toont een efficiëntere manier om bioplastics te recyclen. ACS meldt dat onderzoek het vermogen van superwormen om polystyreen af te breken hebben gekoppeld aan een bacterie in de darm van de larven. Een artikel (abstract) is gepubliceerd in Environmental Science & Technology. Lund University heeft een masterscriptie (2,15 MB) gepubliceerd getiteld 'Recyclability by Design for Multilayer Plastic Flexible Packaging'. RecyClass heeft een Recyclability Protocol for PP containers (527 kB) gepubliceerd. Een nieuw rapport (18 MB) uitgebracht door WWF belicht uitdagingen in corporate plastic management.
In een artikel (1,75 MB) gepubliceerd in Sustainability, presenteren onderzoekers van Ryerson University een LCA van 3 verschillende verpakkingssystemen voor vloeibaar wasmiddel.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.