Milieu en duurzaamheid – april 2023

01 mei 2023

Regelgeving in Nederland
Begin april heeft de staatssecretaris de Kamer een brief gestuurd over de circulaire economie. Zij heeft ook het monitoringrapport 2021 (8,57 MB) van Plastic Pact NL, samen met een CE Delft rapport (833 kB) over biobased plastic gestuurd. Op 20 april vond in de Tweede Kamer het Commissiedebat Circulaire Economie plaats. Vooraf ontvingen de Kamerleden een rapport (5,09 MB) waarin Tinga en Groot pleiten voor het belonen van verpakkingen met een lager 'zwerfafval risico'. Naast bovengenoemde onderwerpen, kwam o.a. het NPCE Nationaal Programma Circulaire Economie (13,84 MB) aan bod. Volgens een advies (203 kB) van SER en een reflectie (134 kB) van PBL zijn er meer maatregelen nodig dan er nu in het NPCE staan. De staatsecretaris had vooraf al schriftelijk gereageerd op vragen over het NPCE. De regering heeft minderwegwerpplastic.nl gelanceerd met alle informatie over de regelgeving voor SUP-bekers en -bakjes.

Regelgeving buiten Nederland
De aankomende Verordening voor ontbossingsvrije toeleveringsketens (EUDR) die de Houtverordening (EUTR) vervangt is in het EP besproken in een plenair debat. De wet werd vervolgens bij stemming aangenomen. Het PPWR-voorstel is er nu in meerdere talen. Onlangs zijn door het EP voorgestelde wijzigingen (477 kB) voor de PPWR en een voortgangsrapport (296 kB) gepubliceerd. Een amendement op norm EN 17665 om aan te tonen dat plastic doppen en deksels aan drankverpakkingen bevestigd blijven (i.h.k.v.de SUP-richtlijn) is gepubliceerd. Plastics Europe meldt dat een aantal brancheorganisaties in een gezamenlijke brief (370 kB) de EC oproepen EU-regels aan te nemen voor het berekenen van gerecyclede content via massabalans. Bulgarije: Nieuwe verpakkingsregelgeving (in het Bulgaars) stelt o.a. dat het Tidyman-symbool niet langer verplicht is. Frankrijk: Ontwerpregelgeving over informeren van het publiek over hormoonontregelende eigenschappen van producten en een lijst applicaties hiervoor is naar de EC gestuurd. Hongarije: Ontwerpregelgeving voor de DRS is naar de EC gestuurd. Oostenrijk: Ontwerpregelgeving inzake afvalbeheer, de DRS en het wijzigen van de verpakkingsregelgeving is naar de EC gestuurd. Spanje: AIFEC (in het Spaans) heeft de bevestiging ontvangen dat ‘pressure sensitive labels’ zijn vrijgesteld van de plastic tax. Singapore: De regering heeft details van de nieuwe DRS vrijgegeven. VS: Het Witte Huis heeft nieuwe doelstellingen (2,56 MB) aangekondigd om de bio-economie te versterken, waaronder 90% van de plastics vervangen door biomaterialen in 20 jaar tijd.

Andere ontwikkelingen
Uit een studie van onderzoekers van o.a. ETH Zurich blijkt dat circulaire plastics haalbaar zijn binnen de planetaire grenzen. Volgens een rapport (511 kB) van PRE is de EU plastic recyclingcapaciteit in 2021 met 17% gegroeid. Volgens een rapport (3,99 MB) van EIB moet een investeringskloof van naar schatting €6,7-8,6 miljard worden gedicht om de EU doelen voor plasticrecycling te halen. Onderzoek van The 5 Gyres Institute (182 kB) toont dat er meer dan 170 biljoen plastic deeltjes wereldwijd in de oceanen drijven. Onderzoek (7,96 MB) toont dat er twee keer zoveel plastic afval naar niet-OESO-landen wordt geëxporteerd dan geschat, zo meldt IPEN. PVA kan nu onder milde omstandigheden worden gedegradeerd met behulp van biokatalysatoren ontwikkeld door University of Greifswald-onderzoekers. Ames-onderzoekers hebben een nieuwe katalysator ontwikkeld waarmee PVA makkelijker kan worden geüpcycled, gerecycled en biologisch gedegradeerd. Voor haar doctoraal-opdracht aan de Universiteit Twente heeft Margot Meijerink op 14 april 2023 een voordracht gehouden getiteld ‘Improving packaging recyclability from a waste treatment perspective - An interactive tool on design for recycling’. Voorzitter van de examencommissie was prof. Roland ten Klooster die de NVC Leerstoel Packaging Design and Management bekleedt.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.