Milieu en duurzaamheid - mei 2019

29 mei 2019

Plastic afval
In 2016 ontdekte Japans onderzoek een bacterie die groeit op PET en zich gedeeltelijk hiermee voedt. De bacterie beschikt over 2 enzymen, PETase en MHETase, die PET kunnen verteren. University of Greifswald onderzoekers hebben nu de moleculaire structuur van MHETase ontdekt. Een artikel (3,46 MB) is gepubliceerd in Nature Communications.
University of Plymouth onderzoekers hebben bevestigd dat er de laatste decennia een aanzienlijke toename van plastic in de oceaan heeft plaatsgevonden. In een artikel (737 kB), gepubliceerd in Nature Communications, presenteren zij 60 jaar aan gegevens over de Noord-Atlantische Oceaan. Wetenschappers van het Plymouth Marine Laboratory hebben aangetoond dat plastic uit de oceaan de menselijke samenleving jaarlijks miljarden dollars kost aan beschadigde en verloren bronnen. De studie (810 kB) is gepubliceerd in Marine Pollution Bulletin.

Milieueffecten van voedselverpakkingen
In het kader van zijn doctoraalopdracht aan de TU Twente heeft Joachim Batzke op 2 mei een voordracht gehouden: ‘How can product design improve the environmental impact of primary food packaging combinations in Germany?’ Voorzitter van de examencommissie was professor Roland ten Klooster die de NVC Leerstoel Packaging Design and Management bekleedt.

Plastic initiatieven
PlasticsEurope heeft het 2018 Operation Clean Sweep® (OCS)-rapport (5,31 MB) gepubliceerd met een overzicht van de laatste ontwikkelingen en verdere verbeteringen om granulaatverlies te voorkomen. EuPC heeft MORE gelanceerd, een digitaal platform voor de plasticverwerkende industrie om de inzet van recyclaat kunststof in nieuwe producten te monitoren.

Regelgeving -de wereld rond
Wereld: UN Environment heeft aangekondigd dat de Conventie van Bazel is gewijzigd om plastic afval op te nemen in een wettelijk bindend kader om de wereldwijde handel in plastic afval transparanter en beter gereguleerd te maken. In onderzoek (1,13 MB) van de University of Michigan is keken naar een breed scala aan beleidsinstrumenten over de hele wereld die zijn geïmplementeerd om plasticvervuiling te verminderen. EU: Op 8 mei 2019 heeft ECHA het voornemen ingetrokken om te onderzoeken of een beperking van oxo-degradeerbare kunststoffen noodzakelijk is. De intrekking volgt op een verzoek van de EC na de goedkeuring van de richtlijn betreffende de vermindering van de impact van bepaalde kunststofproducten op het milieu. Het KIDV heeft een factsheet (664 kB) gepubliceerd over de wettelijke positie van chemische recycling in EU beleid. Denemarken: De regering heeft een wetsontwerp naar de EC gestuurd om de gratis distributie van draagtassen en dunne plastic draagtassen te verbieden. NL: Het KIDV heeft een nieuwe serie Brancheplannen Duurzaam Verpakken 2019-2022 openbaar gemaakt. De Algemene Rekenkamer heeft onderzocht (2,32 MB) hoe de minister van IenW het gebruik van plastic terugdringt. Daaruit blijkt dat het beleid om meer plastic verpakkingen te recyclen succesvol is, maar ook dat er nog een lange weg te gaan is om in 2050 100% circulair te zijn. In april zond de NOS een item over plastic en een item over statiegeld uit. Oostenrijk: De regering heeft de EC een wetsontwerp gestuurd dat plastic draagtassen verbiedt, met duidelijk omschreven uitzonderingen. Versie 17/04/2019 van TÜV Austria OK Compost Home - Certification Home compostability of products is ook naar de EC gestuurd. UK: De Schotse regering heeft aangekondigd dat het nieuwe statiegeldsysteem met statiegeld van 20p ook metalen blikjes en drankverpakkingen van glas en PET zal omvatten.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.