Marketing, verkoop en consumentengedrag – oktober 2023

31 oktober 2023

Marktinformatie
Volgens Euromonitor worden momenteel ongeveer vier op de vijf drankblikjes in Noord- en Zuid-Amerika gebruikt voor bier of koolzuurhoudende dranken. Deze twee zijn altijd de dominante blikcategorieën geweest en dat zal in de nabije toekomst zo blijven, maar het wordt minder. In de periode 2022-2027 zal meer dan een derde van de groei in blikjes komen van een niet-traditionele categorie en de belangrijkste daarvan is energiedrankjes.
Volgens een nieuw Smithers-rapport zal de wereldmarkt voor speciaalpapier 26,52 miljoen ton bereiken in 2023 tegenover 24,23 miljoen ton in 2018. De markt zal naar verwachting groeien met een CAGR van 2,1% tussen 2023 en 2028. U kunt meer informatie vinden in een infographic die u kunt downloaden na het invullen van uw gegevens.
Volgens een recent rapport van PMMI ziet de toekomst van de zuivelindustrie er rooskleurig uit, ook al heeft de industrie de afgelopen jaren met tal van obstakels te kampen gehad. Dankzij de vooruitgang in verwerkings- en verpakkingstechnologie kunnen zuivelbedrijven gelijke tred houden met de veranderende voorkeuren van de consument. U kunt een samenvatting downloaden na het invullen van uw e-mailadres.
Packaging Strategies heeft zijn wereldwijde 2023 Top 100 Food & Beverage Companies gepubliceerd. De lijst is gebaseerd op de jaaromzet van het voorgaande jaar.

Consumentenpercepties van alcoholische dranken verpakt in papieren flessen
In een studie (1,22 MB), gepubliceerd in Psychology & Marketing, ontdekten NTU-onderzoekers dat consumenten minder hoge verwachtingen hebben (d.w.z. sensorische kenmerken, prijs en waarschijnlijkheid van aankoop) van alcoholische dranken verpakt in papieren flessen. Ze ontdekten ook dat versterkte boodschappen en de esthetiek van de verpakking deze verwachtingen kunnen veranderen.

Project Goed Verpakt
HAS green academy, De Haagse Hogeschool en de HvA hebben de resultaten (6,51 MB) van het project Goed Verpakt gepubliceerd. Centrale onderzoeksvraag was: "Hoe kunnen voedselbedrijven duurzaam voldoen aan de behoeften van de eindgebruiker, met een product-verpakkingscombinatie die past binnen een circulaire economie en voldoet aan ketenvereisten?"

Monitor Duurzaam Voedsel 2022
Volgens de Monitor Duurzaam Voedsel 2022 (506 kB) van WUR is het aandeel duurzaam voedsel in de voedselbestedingen in Nederland licht gedaald van 19% in 2021 naar 18% in 2022.

Consumenten in verwarring over herbruikbare verpakkingen
Volgens een recent onderzoek van Stora Enso staan consumenten positief tegenover herbruikbare verpakkingen, maar begrijpen slechts weinigen wat het echt inhoudt. 75% van de ondervraagde consumenten beschouwt recycling als een vorm van hergebruik. U kunt de onderzoeksresultaten downloaden na het invullen van uw gegevens.

Prijzen voor kunststoffen
Vraag en Aanbod publiceert wekelijks een overzicht van de kunststofprijzen. De prijzen zijn ingeschatte gemiddelden tussen de in vakliteratuur gepubliceerde bruto contractprijzen en de netto spotprijzen.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.