HRM en competentieontwikkeling – oktober 2023

31 oktober 2023

Geen personeel? Huur een servicerobot!
Het totale aantal verkochte servicerobots voor professioneel gebruik steeg in 2022 tot 158.000 eenheden - een stijging van 48%. Personeelstekort is een sterke drijfveer voor bedrijven om te automatiseren. Deze bevindingen geeft het World Robotics 2023 Service Robots rapport van de International Federation of Robotics (IFR).

Hoe bouw je een effectieve talentstrategie voor de verpakkingssector?
Een white paper van PMMI beschrijft ervaringen van bedrijven in de verpakkingsindustrie, waarin hun middelen en strategieën voor het aantrekken, werven en behouden van talent gedetailleerd worden aangegeven. De paper benadrukt ook het belang van continu opleiden. U kunt de white paper downloaden na het invullen van uw e-mailadres.

Microstress en burn-out op het werk onderzocht
Werkgevers richten zich op welzijn zoals nooit tevoren. Aon’s 2022-2023 Global Wellbeing Survey laat zien dat geestelijke gezondheid en met name microstress bij werknemers het belangrijkste is: 41% van de respondenten zet dit op 1 in een top-vijf van issues. Nummer 2 is burn-out met 34%. U kunt het rapport downloaden na het invullen van uw gegevens.

McKinsey analyseert de impact van GenAI op toekomstige banen en werkstromen
Een podcast van McKinsey deelt de bevindingen van een recent McKinsey's rapport over GenAI en legt uit waarom bedrijven aan de bak moeten om de technologie zelf en de diepgaande en blijvende veranderingen die GenAI kan meebrengen, te omarmen. Individueel en organisatorisch aanpassingsvermogen is van cruciaal belang.

Hurix over de invloed van AI en automatisering op het personeelsbestand
HurixDigital heeft een artikel gepubliceerd over de invloed van AI en automatisering op trends in personeelsontwikkeling. Het benadrukt het belang van continu leren en ontwikkelen op de werkplek en de voordelen van het bieden van ruimte voor transformatie van de workforce.

PwC voorspelt significante verandering in banen door GenAI
PwC heeft een rapport gepubliceerd getiteld “GenAI@Work - Is generative AI the silver bullet for the tight labour market in the Netherlands?”. Uit het rapport blijkt dat meer dan 44% van 113 onderzochte functietypen in hoge of zeer hoge mate blootgesteld is aan generatieve artificiële intelligentie (GenAI), zoals ChatGPT. U kunt het rapport downloaden na het invullen van uw gegevens.

Gaat ChatGPT het werk van een vakredacteur in verpakken killen?
In de aanloop naar de 70e NVC ALV (30 november 2023) waarin we GenAI overal in de verpakkingswereld gaan toepassen, vroegen wij aan ChatGPT: schrijf een artikel van 100 woorden waarin wordt uitgelegd hoe ChatGPT het werk van een vakredacteur in verpakken gaat killen. Hieronder het antwoord.
"De technologische vooruitgang kent geen pauze, en met de opkomst van ChatGPT lijkt de traditionele rol van de vakredacteur in de verpakkingsindustrie bedreigd te worden. ChatGPT, een AI-model van OpenAI, kan snel hoogwaardige tekstcontent genereren. Gecombineerd met het vermogen om context te begrijpen, maakt dit het een krachtig hulpmiddel voor het opstellen, herzien en finaliseren van verpakkingsteksten. Hoewel AI processen kan stroomlijnen en bepaalde handmatige taken kan elimineren, is het essentieel te onthouden dat de menselijke touch, creativiteit en genuanceerd begrip onvervangbaar zijn. De toekomst zal wellicht een samenwerking tussen AI en redacteuren zien in plaats van een totale overname."
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.