HRM en competentieontwikkeling – oktober 2020

02 november 2020

Hoe 800 executives het post-pandemische personeelsbestand zien
De COVID-19-pandemie heeft op korte termijn een grote verstoring van het werken veroorzaakt en zal waarschijnlijk ook op lange termijn de manier waarop we werken veranderen. Om deze veranderingen te begrijpen heeft McKinsey in juni 2020 onderzoek gedaan onder executives de hele wereld. De resultaten suggereren dat de crisis sommige trends, zoals de invoering van automatisering en digitalisering, de toegenomen vraag naar tijdelijke medewerkers en meer werk op afstand, kan versnellen. Deze veranderingen zullen op hun beurt leiden tot een grotere vraag naar werknemers op gebieden als gezondheid en hygiëne, cybersecurity en data-analyse.

Nieuw ISO-document voor ARBO- en veiligheidsmeetmethoden
Elk jaar overlijden zo'n drie miljoen mensen als gevolg van een arbeidsongeval of -ziekte, bovenop de honderden miljoenen mensen die letsel oplopen. Dit feit geeft aanleiding tot relevante wetten en aanzienlijke investeringen in gezondheid en veiligheid op het werk, maar het is niet eenvoudig te begrijpen hoe dergelijke maatregelen daadwerkelijk op de werkvloer uitpakken. Een nieuwe ISO-uitgave (ISO/TS 24179:2020 Human resource management - Occupational health and safety metrics) is het eerste van een grote reeks technische specificaties (TS) en begeleidingsdocumenten om vergelijkbare maatregelen te bieden voor interne en externe rapportering in human resource management.

Betrokkenheid en veerkracht op de werkplek in tijden van COVID19
ADP heeft een onderzoek (1,46 MB) gepubliceerd naar Engagement (betrokkenheid) en Workplace Resilience (veerkracht). Engagement is een positieve gemoedstoestand die wordt gekenmerkt door "kracht, toewijding en absorptie". Workplace Resilience is het vermogen van een individu weerstand te bieden, terug te veren en te werken te midden van uitdagende omstandigheden of gebeurtenissen op het werk. Waar het meten van Engagement vastlegt hoe individuen proactief zijn in het leveren van de beste prestaties, is Workplace Resilience een reactieve maatstaf, die vastlegt hoe mensen reageren wanneer er zich uitdagingen voordoen. Dit onderzoek richt zich op de invloed van COVID19 op Engagement en Workplace Resilience - en de wisselwerking daartussen - in 25 landen.

Scandinavië en financiële sector in Europa geprezen door Cedefop
Hoge investeringen, ‘grote betrokkenheid' werkplekken hebben de beste resultaten voor werknemers en werkgevers volgens een recent, grootschalig onderzoek (6,92 MB) naar bedrijfspraktijken in heel Europa. Volgens Cedefop valt slechts 20% van de organisaties in de EU in deze categorie. Bedrijven die erin slagen de prestaties te verbeteren en tegelijkertijd de arbeidskwaliteit van de werknemers te verbeteren komen in alle landen en sectoren voor met als koplopers Scandinavië en de financiële dienstverlening.

Effectieve onderwijsprogramma's, workshops en cursussen in het jaar 2080
Nu COVID19 het streven naar online kennisuitwisseling versnelt, is er dringend behoefte aan betere opleidingen en trainingen van zowel jongvolwassenen als ervaren werknemers. Hoe kan worden voorkomen dat (zakelijke) studenten afhaken, hoe kan worden geprofiteerd van de aankomende methoden en technologieën om waarheidsgetrouw, boeiend en zelfstimulerend leren te creëren? Deze vragen zullen gezamenlijk worden behandeld door werknemers van NVC-lid-bedrijven op donderdag 5 november 2020 in een live online werkgroepvergadering over Life Long Learning voor de verpakkingswereld, die om 15.00 uur begint. De resultaten zullen diezelfde dag worden gepresenteerd in een wereldwijd toegankelijke livestream-uitzending, van 4.30-6PM CET. Meer informatie vindt u hier. Stuur een e-mail naar info@nvc.nl als u wilt meedoen in de live werkgroep.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.