HRM en competentieontwikkeling - oktober 2019

01 november 2019

NL: Opleidingskosten aftrekbaar van transitievergoeding
De Nederlandse regering wil dat iedereen blijft leren en zich verder ontwikkelt tijdens zijn/haar werkende leven. Om werkgevers daartoe aan te sporen kunnen zij binnenkort de opleidingskosten die hun medewerkers maken voor een opleiding voor een andere functie binnen hetzelfde bedrijf aftrekken van de transitievergoeding (c.q. ontslagvergoeding). De opleidingskosten voor een andere functie bij een andere werkgever zijn nu al aftrekbaar van de transitievergoeding.

NL: Inclusieve arbeidsmarkt nog onvoldoende realiteit
Een gunstige economische situatie is een voedingsbodem voor investeringen van werkgevers in duurzame inzetbaarheid en een inclusieve arbeidsmarkt. Maar een recent rapport (6,18 MB) van het SCP uit Nederland toont dat er nog veel te verbeteren valt. Werkgevers voelen weliswaar vaak de verantwoordelijkheid voor duurzame inzetbaarheid en een inclusieve arbeidsmarkt, maar nemen niet altijd concrete maatregelen of vinden hierin een rol weggelegd voor het overheidsbeleid. Naast het aantrekken van nieuw personeel, is het beheersen van de werkdruk een knelpunt waar werkgevers het meest mee worstelen.

7% bedrijven in Nederland gebruikt robots
In 2018 gebruikte 7% van de in Nederland gevestigde bedrijven robots. Vooral bedrijven in de industrie en researchinstellingen maakten gebruik van bijvoorbeeld lasrobots of zelfsturende voertuigen in magazijnen. Ook andere relatief nieuwe ICT-toepassingen als cloud-computing en 3D-printing hebben hun weg gevonden in het Nederlandse bedrijfsleven. Dit meldt het CBS in de publicatie ‘ICT, kennis en economie 2019’. U kunt de publicatie online lezen.

Gevraagd: uw gezicht voor toepassing in menselijke robots
Op weg naar het vervangen van inpakkers, thuisbezorgers, hulpverleners en wellicht soldaten door menselijke robots: onlangs deed het bedrijf Geomiq een mysterieuze oproep om uw gelaat ter beschikking te stellen voor een geheim robot-project.

 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.