HRM en competentieontwikkeling - maart 2019

28 maart 2019

NL: Geld en tijd voor duurzame inzetbaarheid werknemer
In de afgelopen vijf jaar is in Nederland het aantal werknemers dat een eigen budget heeft van de werkgever voor de eigen duurzame inzetbaarheid gegroeid van 1 miljoen naar 2,3 miljoen (ongeveer een derde van het totale aantal werknemers in Nederland). Dit blijkt uit onderzoek van werkgeversvereniging AWVN naar financiële afspraken over duurzame inzetbaarheid in cao’s. Het gemiddelde budget waarover de betreffende werknemers jaarlijks beschikken groeide tussen 2013 en 2018 van 669 naar 706 euro; in totaal gaat het dus om €1,6 miljard per jaar. Behalve geld stellen veel regelingen ook tijd beschikbaar aan werkenden. Meer informatie is te vinden in het rapport (1,45 MB).
Gezamenlijk onderzoek van de Universiteit Tilburg en House of Skills over de periode 2014-2017 laat zien, dat adequate training en scholing de overstap naar een nieuwe baan (bij dezelfde werkgever dan wel naar een andere organisatie) gemakkelijker maken. Het rapport (4,7 MB) geeft meer resultaten.

Disruptie op komst: hoe (lang) blijft werkgelegenheid in stand?
Een derde van de werknemers wereldwijd vreest dat technologieën zoals AI en automatisering hun baan overbodig maakt. Zij staan hier niet alleen in. Bijna driekwart (73%) van de executives verwacht dat de arbeidsmarkt in de komende drie jaar flink verandert als gevolg van toenemende automatisering. Een forse stijging ten opzichte van vorig jaar, toen 26% deze voorspelling deed. Dat blijkt uit het recente Global Talent Trends rapport van adviesbureau Mercer. U kunt het rapport downloaden na het invullen van uw gegevens.

Jaarlijks steeds meer arbeidsongevallen in NL
Werknemers in Nederland raken steeds vaker betrokken bij ernstige ongevallen op het werk. Uit cijfers van de Inspectie SZW blijkt dat het aantal meldingen van een arbeidsongeval met 4% is gestegen van 4212 in 2017 naar 4368 in 2018. Vorig jaar vielen bij 70 arbeidsongevallen 71 dodelijke slachtoffers, een stijging ten opzichte van de 54 dodelijke slachtoffers die vielen bij ongevallen in 2017. De meeste van deze fatale ongelukken vonden plaats in de sectoren bouw, vervoer en opslag, handel en industrie. Inspecteur-generaal Marc Kuipers roept bedrijven op meer werk te maken van veilige arbeidsmiddelen, veiligheidsprocedures en een cultuur van gezond en veilig werken. Bedrijven zouden er volgens hem meer van doordrongen moeten zijn dat veiligheid bij het werk staat of valt met de cultuur in het bedrijf.

Welke vaardigheden heeft Europa nodig in 2030?
Cedefop heeft een reeks landenverslagen gepubliceerd met een samenvatting van de belangrijkste bevindingen t.a.v. de benodigde vaardigheden anno 2018, alsmede de toekomstige trends op het gebied van banen en vaardigheden in de EU-lidstaten. De nieuwe prognoses hebben betrekking op de periode tot 2030.
De landenverslagen zijn een aanvulling op het hoofdverslag (1,52 MB), waarin de belangrijkste trends op EU-niveau worden besproken in relatie tot een reeks uitdagingen voor de toekomst. Te denken valt daarbij aan megatrends, waaronder de dalende participatiegraad, de oriëntatie op de dienstensector, de verdere polarisatie van de werkgelegenheid en de toenemende over-educatie.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.