HRM en competentieontwikkeling – mei 2023

30 mei 2023

Een vierde van de banen zal naar verwachting veranderen in de komende vijf jaar
Volgens het WEF Future of Jobs Report 2023 (20,38 MB) zal naar verwachting bijna een kwart van de banen de komende vijf jaar veranderen. WEF ondervroeg 803 bedrijven, die samen verwachten dat er 69 miljoen nieuwe banen zullen worden gecreëerd en 83 miljoen zullen worden geschrapt onder de 673 miljoen banen in de dataset. De verdere invoering van technologie en de toenemende digitalisering leiden tot een grote verschuiving op de arbeidsmarkt, met een netto positief effect op de werkgelegenheid.

Groene en digitale transities hebben positieve gevolgen voor de werkgelegenheid
Volgens de onlangs door Cedefop gepubliceerde vaardigheidsprognose voor 2023 zal de economie van de EU-27 in de projectieperiode tot 2035 groeien, zij het in een laag tempo van gemiddeld iets meer dan 1% per jaar. Hogere toekomstige energie- en voedselprijzen drukken de groei en zullen dus naar verwachting een negatief effect hebben op de werkgelegenheid. De groene en digitale transities leveren daarentegen extra banen op in verschillende sectoren.

Tien belangrijke organisatieontwikkelingen, met de juiste respons
McKinsey heeft hun rapport The State of Organizations 2023 gelanceerd, waarin wordt getracht de belangrijkste verschuivingen waarmee organisaties worstelen aan te wijzen en een aantal ideeën te geven over de juiste respons. Er zijn tien belangrijke trends geïdentificeerd en ook de respons. U kunt het rapport downloaden na het invullen van uw gegevens.

Deze banen komen het meest voor in gebieden met een hoge/lage bevolkingsgroei
Het US Bureau of Labor Statistics heeft het resultaat gepubliceerd van een diepgaande studie naar de werkgelegenheidsaandelen van alle beroepsgroepen voor de VS, waarbij de gebieden met een lage groei of een dalende bevolking worden vergeleken met de gebieden met een hoge groei. Voedselbereiding en bediening, bouw en grondstoffenwinning, kantoor- en administratieve ondersteuning, en verkoop en aanverwante beroepen waren over het algemeen meer geconcentreerd in de snelgroeiende gebieden.

Focustijd belangrijk voor welzijn en werkbetrokkenheid van informatiewerkers
Microsoft onderzocht de effecten van het automatisch inplannen van tijd voor gefocust werk op de werkagenda's van mensen met behulp van de functie Focus Time in Microsofts Outlook-agenda. Volgens de studie (1,1 MB) vertoonde deelnemers die bovengenoemde 'behandeling' gebruiken een hoger welzijn, waaronder meer tevredenheid en minder vermoeidheid en stress.

Meerderheid van digitale werknemers wil hun hybride werkmodel mee-creëren
Onderzoek van Gartner toont, dat 77% van de digitale werkers wil deelnemen aan het creëren van hun hybride werkmodel, terwijl 14% liever heeft dat de hybride werkomgeving hen wordt opgelegd. Gartner's vijfde tweejaarlijkse Digital Worker Experience onderzoek werd uitgevoerd van september tot en met november 2022 onder 4.861 fulltime werknemers die digitale technologie gebruiken voor werkdoeleinden, bij organisaties met 100 of meer werknemers in de VS, het Verenigd Koninkrijk, India en China.

HRM-uitdagingen in verpakkingen aan de orde tijdens 7e jaarlijkse miniconferentie
De HRM-uitdagingen waar professionals en bedrijven in verpakkingen mee te maken hebben, zijn door NVC-medewerkers geïnventariseerd op verpakkingsbeurs interpack; de verkregen inzichten vormen onderdeel van de komende 7e jaarlijkse NVC Mini-conferentie over de toekomst van onderwijs en werk in verpakkingen (27 juni 2023).
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.