HRM en competentieontwikkeling – maart 2020

30 maart 2020

(NVC) Live Online leren verslaat COVID-19
Nu COVID-19 zich blijft verspreiden en er reisbeperkingen zijn ingevoerd, is de behoefte aan bedrijfsopleidingen in ‘fysieke’ lesomgevingen drastisch afgenomen. (Live) online leren maakt reizen overbodig en brengt dus oplossingen. De International Society for Technology in Education (ISTE) heeft 10 strategieën gelanceerd voor succesvol online leren tijdens een uitbraak van het coronavirus en WeForum geeft voorbeelden van Chinese universiteiten. De verpakkingsbusiness wereldwijd maakt al sinds 2012 gebruik van zo’n tien verschillende NVC Live Online verpakkingscursussen en -workshops, nu helemaal geschikt voor medewerkers die deze dagen thuis werken vanwege COVID-19.

Global Talent Competitiveness Index gepubliceerd
INSEAD heeft de 7e editie van The Global Talent Competitiveness Index (10,93 MB) gepubliceerd, die zich richt op wereldwijd talent in het tijdperk van kunstmatige intelligentie. INSEAD onderzoekt hoe de ontwikkeling van Artificial Intelligence (AI) niet alleen de aard van het werk verandert, maar ook een herwaardering van werkplekpraktijken, bedrijfsstructuren en innovatie-ecosystemen afdwingt.

Jongeren vertellen UNICEF dat hun opleiding tekortschiet
Uit een online-enquête onder 40.000 jongeren in meer dan 150 landen blijkt dat veel jongeren het gevoel hebben dat hun huidige opleiding hen niet voorbereidt op de vaardigheden die ze nodig hebben om een baan te vinden. Een derde van de jongeren die via het UNICEF-betrokkenheidsplatform U-Report reageren, zegt dat de vaardigheden en opleidingsprogramma's die hen worden aangeboden niet overeenstemmen met hun loopbaanambities. Meer dan een derde van de respondenten zegt dat de banen die zij zoeken niet beschikbaar zijn in hun gemeenschap.
Volgens onderzoek (24,86 MB) van PwC maakt 74% van de CEO's over de hele wereld zich zorgen over het vinden van de juiste vaardigheden om hun bedrijf te laten groeien. Om een aantal van deze uitdagingen aan te gaan, bundelen UNICEF en PwC hun krachten in de komende drie jaar om jonge mensen te helpen de vaardigheden te verwerven die ze nodig hebben voor hun toekomstige werk.

De Europese vaardigheidsindex 2020
Cedefop heeft onlangs haar Europese vaardigheidsindex (European Skills Index ESI) voor 2020 gepubliceerd, die de verbeteringen laat zien die sinds de editie van 2018 in de vaardigheidssystemen zijn aangebracht, met inbegrip van punten die in elk land meer aandacht verdienen. Cedefop merkt op: ‘De ESI is een instrument dat bedoeld is om de uitvoering van de Europese pijler van de sociale rechten te bevorderen. Voor een efficiënt vaardigheidssysteem is het niet alleen belangrijk vaardigheden op passende wijze te ontwikkelen, maar ook te zorgen voor een goede overgang van onderwijs naar werk en voor een passende afstemming van de verworven vaardigheden op de vaardigheden die op de werkplek nodig zijn". De nieuwe uitgave omvat 31 landen: de EU-27, het Verenigd Koninkrijk, IJsland, Noorwegen en Zwitserland.

Succesvol ouder worden op het werk
Demografische veranderingen (vergrijzing, stijgende levensverwachting) vormen een serieuze uitdaging voor ouder wordende werknemers en hun werkgevers. Het is zaak om succesvol ouder worden op het werk te faciliteren, zelfregulering en job crafting te stimuleren en verder onderzoek te doen naar HR methodes die dit bewerkstelligen. Dit stelt prof. Dorien Kooij van Tilburg Universiteit in haar inaugurele rede van 13 maart 2020. Een artikel (558 kB) over haar onderzoek is onlangs gepubliceerd in Work, Aging and Retirement.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.