HRM en competentieontwikkeling - juni 2019

27 juni 2019

Kennisontwikkeling voor papier-, print- en robotontwerp
Intergraf coördineert SPPRING (Skills for the Paper and Printing Industries' Next Generations), een EU project gericht op het ontwikkelen van een concrete vaardigheden en wervingsstrategie en tool-kit om drukkers te helpen bij het vinden en werven van gekwalificeerd personeel. Op het gebied van robotica heeft de University of Houston USA met steun van NVC-lid Omron Automation (595 kB) een educatief ontwerp- en robotlaboratorium geopend.

Azië en Europa bijeen over Leven Lang Leren voor duurzame werkgelegenheid
Cedefop, ETF en UNESCO hebben samen de 4e editie van de wereldwijde inventarisatie van het nationale en regionale kwalificatiekader opgesteld en de bevindingen gepresenteerd op de 7e ASEM-bijeenkomst. De inventarisatie legt globale trends in kwalificatiekaders vast, registreert en analyseert trends en omvat 6 thematische hoofdstukken, 102 landenbeschrijvingen en 7 regionale kwalificatiekaders, waaronder het EU kwalificatiekader EQF.

MKB: meer investeringen in vaardigheden nodig
Het MKB is de afgelopen jaren belangrijke geweest voor de groei van de werkgelegenheid. Veel Mkb’ers hebben echter onevenredig veel moeite om de toenemende complexiteit van technologieën en markten te behappen, volgens de SME and Entrepreneurship Outlook van OESO. Volgens het rapport moet er meer worden geïnvesteerd in vaardigheden om de lonen en productiviteit structureel te verhogen. U kunt het rapport online lezen.

Leven Lang Leren géén ‘no-brainer’
Ondanks de vele inspanningen om een leven lang leren te bevorderen neemt deelname aan opleidingen, cursussen en trainingen nauwelijks toe. Veel werkenden hebben geen duidelijk beeld van de veranderingen op de middellange termijn in hun werk en de betekenis daarvan voor hun eigen competenties. Zij missen hierdoor de urgentie te blijven leren, aldus het SCP-rapport Grenzen aan een leven lang leren (1,44 MB). Veel scholing heeft vooral betrekking op bijscholing. Daardoor treedt concentratie van een beperkte set bestaande vaardigheden op, in plaats van de benodigde verbreding en verdieping van kennis en vaardigheden.

Opleiding en behoud van personeel vervangen werving als HRM topprioriteit
HR-professionals zullen in 2020 voor het eerst sinds 5 jaar niet langer de werving van nieuwe medewerkers als topprioriteit hebben, maar juist scholing en behoud van huidige medewerkers. Dit blijkt uit het rapport HR-Trends 2019-2020 van AFAS Software, Berenschot en Performa. U kunt het rapport per e-mail ontvangen na het invullen van uw e-mailadres.

Salarissen in kunststofindustrie stijgen, vooral voor vrouwen
De salarissen van professionals in de kunststofindustrie zijn in 2018 jaar met 12% gestegen, volgens de Plastics Salary Survey van 2019, uitgevoerd door SPE en MBS Advisors. Vrouwen in de sector hadden in 2018 meer kans dan mannen om een aanzienlijke verhoging te krijgen. U kunt het rapport downloaden na het invullen van uw e-mailadres.

Ongelukken met machines - Structureel verbeteren van de veiligheid op het werk
Uit een rapport (600 kB) van het RIVM blijkt dat jaarlijks ongeveer 280 mensen in Nederland lichaamsdelen kwijtraken door ongelukken bij het werken met machines met bewegende delen. Door te zorgen dat medewerkers geen contact hebben met bewegende delen kunnen veel ongelukken worden voorkomen. Het RIVM heeft ook lerenvoorveiligheid.nl gelanceerd met feiten en cijfers, verhalen en mogelijkheden om veilig te werken.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.