HRM en competentieontwikkeling - januari 2019

12 februari 2019

Groeiend tekorten aan kundig personeel
In Nederland had eind 2018 een kwart van de ondernemingen last van een tekort aan voldoende gekwalificeerd personeel, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek CBS. In een nieuw rapport (557 kB) voegt ABN AMRO daaraan toe, dat vooral bedrijven in de transportsector en de zakelijke dienstverlening het groeiende tekort aan personeel ‘met specifieke kennis’ als een belemmering voor groei beschouwen. Skills Panorama meldt dat volgens de databank "Skills for Jobs" van de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de kwalificaties van meer dan een derde (36%) van de werknemers op dit moment onvoldoende zijn afgestemd op de eisen die de functie stelt (die overigens te hoog of te laag kunnen zijn). Meer informatie vindt u in het OESO-rapport (2,45 MB).

Duurzame inzetbaarheid tot in het jaar 2030
CEDEFOP heeft een nieuw rapport (1,64 MB) gepubliceerd met als titel ‘Skills forecast - trends and challenges to 2030’. Volgens het rapport zal de EU-beroepsbevolking toenemen en zullen de dienstensectoren de belangrijkste aanjagers van de werkgelegenheidsgroei in 2016-30 zijn. De analyse wijst ook op een verschuiving naar meer autonomie, minder routine, meer informatie- en communicatietechnologie, minder fysieke taken en meer sociale en intellectuele taken in de prognoseperiode tot 2030.
Consultancy PwC waarschuwt in een rapport (2,48 MB), dat het bedrijfsleven te weinig doet om getalenteerde medewerkers vast te houden met een positief-uitdagende werkomgeving. Er moet meer aan data-analyse gedaan worden, aldus PwC.
In Nederland volgden ruim 1,7 miljoen personen van 25 tot 65 jaar enige vorm van scholing in het jaar 2017. Het gaat zowel om formeel onderwijs, zoals een opleiding in het mbo of hoger onderwijs, als om cursussen en workshops. Dit blijkt uit recent gepubliceerde cijfers van het CBS over scholing van volwassenen.

Veiliger werken met chemische stoffen
De European Chemicals Agency ECHA bericht over een handhavingsproject waarin Europa-wijd bijna 900 inspecties werden uitgevoerd voor 1435 gevaarlijke chemische stoffen (‘dangerous substances’). Het project was gericht op het controleren van de wijze waarop bedrijven veiligheidsinformatie – met name via de Safety Data Sheet SDS - over dit soort stoffen aan hun klanten doorgeven. De belangrijkste bevinding van het project was dat de bedrijven weliswaar over de systemen beschikken om informatie over veilig gebruik in de supply chain te communiceren, maar dat de kwaliteit van deze informatie aanzienlijk moet worden verbeterd om daadwerkelijk veilige werkomstandigheden te creëren. U kunt meer lezen in het ECHA rapport (1,05 MB).

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.