HRM en competentieontwikkeling - augustus 2019

05 september 2019

Verpakkingssalarissen in de VS in het IoPP-onderzoek 2019
Packaging World doet verslag van het IoPP onderzoek 2019 onder VS verpakkingsprofessionals over hun salarissen. Hieruit blijkt dat oudere professionals met hogere salarissen uit het arbeidsproces beginnen te stappen. Millennials - nog steeds veelal mannen - nemen het over, met werkzekerheid en optimisme over hun toekomstige inkomsten in gedachte.

Verpakkingsdiploma’s nodig om duurzaamheidsvragen op te lossen
Een artikel van Packaging Insights gaat in op het nut van een gespecialiseerde opleiding in verpakken om de duurzaamheidsuitdagingen waar de sector voor staat, op te lossen. Studenten in de leeftijd van 18-24 jaar kunnen naar de Michigan State University (School of Packaging), ESEIC (Universiteit Reims) of de NVC Leerstoel Packaging Design and Management van de Universiteit Twente. Bedrijfsstudenten uit heel Europa kunnen via de NVC Opleiding Verpakkingskundige (‘OVK’) hun Diploma halen. Inmiddels zijn er langs deze weg al 672 kandidaten afgestudeerd.

Telefoon wordt robot die het saaie werk doet en de robot menselijker maken
Leer een robot met je smartphone wat het moet doen en laat het dan het saaie werk doen, zodat aantrekkelijker werk overblijft. Dat is het idee achter een prototype van een smartphone app ontwikkeld door onderzoekers van Purdue University en waarmee een gebruiker eenvoudig een robot kan programmeren om een alledaagse activiteit uit te voeren, zoals het oppakken en weer ergens anders neerzetten van onderdelen. Het werk wordt beschreven in een paper (6,47 MB) gepresenteerd tijdens DIS '19. Er is ook een YouTube-video beschikbaar.
VUB-onderzoeker Ilias El Makrini heeft een software-oplossing ontwikkeld die de samenwerking tussen mens en cobot vergemakkelijkt. Hij ontwikkelde nieuwe software die robots toelaat mensen te begroeten, met hen te communiceren en zelf oogcontact te maken. Hij zorgde er tevens voor dat de robot typische menselijke kenmerken kreeg zoals ogen en een mond. Uit een experiment bleek inderdaad dat deze aanpassingen het makkelijker maakte om te robot te aanvaarden als ‘collega’ en samen te werken.

CEO’s focussen op bijscholen van personeel om vaardigheidskloof te dichten
Volgens de 22e jaarlijkse Global CEO Survey (1.35 MB) van PwC vinden 4 van de 5 CEO's het gebrek aan essentiële vaardigheden van hun werknemers een risico. De CEO's in Japan (95%) en Centraal/Oost-Europa (89%) maken zich het meest zorgen. Zij noemen de ‘skills gap’ zorgwekkend, terwijl de CEO's in Italië (55%) en Turkije (45%) er het minst bezorgd over zijn.

Ministerie SZW: aandacht voor werken met gevaarlijke stoffen
De Nederlandse regering heeft een brief naar de Tweede Kamer gestuurd over de stand van zaken bij de aanpak van gevaarlijke stoffen. Een van de focuspunten is het stimuleren van veilig werken door goede procedures en adequate informatievoorziening op de werkplek. Een recent PREVENT onderzoek vergelijkt de wijze waarop in 10 lidstaten de basisverplichtingen uit de Europese Kaderrichtlijn Arbeidsomstandigheden zijn geïmplementeerd.

Onderzoek duurzame inzetbaarheid: structurele aanpak ontbreekt
Werkgevers zijn zich bewust van het belang van vitaliteit op de werkvloer, maar van structureel beleid is vaak nog onvoldoende sprake, zo blijkt uit onderzoek onder HR-professionals door Robidus en HR Praktijk.’ Bijna 45% van de deelnemers geeft aan dat de eigen organisatie geen beleid heeft ontwikkeld en 32% typeert de inspanningen van hun werkgever als ‘een verzameling van losse maatregelen zonder onderlinge samenhang’. U ontvangt een link naar het rapport na het invullen van uw gegevens.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.