Europese Aanbeveling voor onderzoek naar minerale oliën

27 januari 2017

De lidstaten van de EU zouden, als het aan de Europese Commissie ligt, in 2017 en 2018 gezamenlijk uitgebreid onderzoek moeten doen naar de gehalten minerale oliën (MOAH en MOSH) in voorverpakte levensmiddelen, verpakkingsmaterialen en andere mogelijke bronnen in de toeleverketen. Dit onderzoek zou in nauwe samenwerking met de levensmiddelenbedrijven in de voedselketen dienen plaats te vinden.
De analyse dient zich zowel op het levensmiddel zelf als op het verpakkingsmateriaal te richten. Als basis voor de analyse door de lidstaten moet een door het Europees Referentielaboratorium (EU-RL) op te stellen richtsnoer worden ontwikkeld en toegepast (Nieuwsbrief Waar&Wet, 24 januari 2017).
Klik hier voor Aanbeveling (EU) 2017/84 van de Commissie van 16 januari 2017 inzake de controle van koolwaterstoffen uit minerale oliën in levensmiddelen en in materialen en voorwerpen bestemd om met levensmiddelen in contact te komen.
Klik hier voor meer informatie over de online NVC E-Workshop Food Contact Materials Legislation.

Heeft u vragen over dit onderwerp, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411. Dit bericht is ook opgenomen in ons maandelijkse overzicht, de NVC Members-only Update.