PUMA: samen werken aan het einde van verpakkingen als wereldwijd milieuprobleem

Het PUMA-project is de collectieve inspanning van de zakelijke verpakkingsgemeenschap om een einde te maken aan verpakkingen als wereldwijd milieuprobleem. Verpakken doen we al sinds de oudheid, maar de 20e eeuw heeft een dramatische versnelling teweeggebracht. De wereld verpakt nu minstens 320.000 producten per seconde, wat resulteert in evenveel geleegde verpakkingen later in de tijd en op een andere locatie. Dit heeft tot grote milieuzorgen geleid. Als verpakkingssector behouden we onze maatschappelijke licence to operate alleen als deze zorgen op de juiste manier worden aangepakt.

Plenaire jaarbijeenkomst PUMA
De PUMA-deelnemers komen één keer per jaar bijeen in de plenaire vergadering. Op basis van het PUMA Manifest worden de wereldwijde ontwikkelingen op het gebied van verpakkingen en milieu in het afgelopen jaar gepresenteerd, gedeeld en becommentarieerd. De volgende plenaire projectbijeenkomst vindt plaats op 20 maart 2025. De bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor NVC-leden of in onderling overleg.

Het PUMA Manifest
De eerste editie van het PUMA MANIFEST werd op 6 mei 2020 gepubliceerd (in het Engels) en schetst de weg die moet worden genomen om een einde te maken aan verpakkingen als wereldwijd milieuprobleem. Het bevat het PUMA-model dat de essentie van de verpakkingsactiviteit en de betrokken hulpbronnen beschrijft. Er wordt een conceptueel stappenplan gepresenteerd dat door elke individuele actor en de wereldwijde verpakkingsgemeenschap als geheel op een zelforganiserende manier moet worden toegepast.
Het PUMA MANIFEST is inmiddels beschikbaar in tien talen. U kunt het kosteloos downloaden en delen met anderen:
- Nederlandse editie (1,54 MB)
- Chinese editie (7,9 MB)
- Engelse editie (1,50 MB)
- Franse editie (2,01 MB)
- Italiaanse editie (1,57 MB)
- Japanse editie (13,68 MB)
- Koreaanse editie (7,13 MB)
- Portugese editie (1,62 MB)
- Spaanse editie (1.64 MB)
- Duitse editie (838 kB)

NVC-rapporten
2024: The Production, Carbon Footprint, and Critical Scale-up Factors of Biobased Polymers for Packaging Applications
2024: The Future of Packaging Recycling in the Netherlands
NVC-leden kunnen de rapporten per email opvragen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Referenties en achtergrondinformatie
Hieronder geven we een beknopt overzicht van de belangrijkste referenties en achtergrondinformatie met betrekking tot het PUMA Manifest en het PUMA-project.
* De resultaten van de PUMA projectbijeenkomsten die u per e-mail kunt aanvragen
* De EU-regelgeving inzake verpakkingen en verpakkingsafval
* De EU Single-Use Plastics (SUP) Richtlijn
* De EU Packaging and Packaging Waste Regulation (voorstel 30 november 2022)
* De Members-only Environmental Regulations Guide (MERGE)
* De LinkedIn Group Packaging and the Environment
* De ISO-normen voor verpakking en milieu
* De World Packaging Standardisation Newsletter (WPSN)
* De LinkedIn Group Packaging Standardisation
* De Workshop Duurzaam Innoveren in Verpakken (Live Online)
* De principes van zelforganisatie
* Entropie in relatie tot chemie, thermodynamica en informatietheorie
* De interactie tussen de mensheid en de planeet in het Antropoceen
* De real-time metingen van de koolstofdioxide in de atmosfeer
* Het acroniem PUMA staat voor Packaging Upcyclability Materials Accelerator

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Helen Crowe, +31-(0)182-512411.