NVC Workshop Verpakken volgens het ADR

De workshop

Deze workshop wordt niet meer gegeven door het NVC.

In deze workshop leert u omgaan met het ADR en de eisen die deze wetgeving aan het verpakken van gevaarlijke stoffen stelt. Na afloop van deze workshop kunt u bepalen hoe een gevaarlijke stof of mengsel verpakt moet worden. Daarnaast kunt u aan de hand van de verpakking en het Veiligheidsinformatieblad (VIB) belangrijke informatie over het product afleiden en controleren of dit correct verpakt is.

Erkenning
De workshop is, evenals de andere open opleidingen, cursussen en workshops van het NVC, CEDEO-gecertificeerd. Tevens is NVC erkend dienstverlener voor de pijler opleidingen binnen de KMO-portefeuille (Vlaanderen).

Voor wie

De workshop is bestemd voor kwaliteitsmedewerkers, inkopers, KAM-medewerkers en verpakkingskundigen werkzaam bij bedrijven die verpakte gevaarlijke stoffen inkopen/verhandelen of bij bedrijven die de gevaarlijke stoffen verpakken.

Programma

Overzicht wetgeving

  • Overzicht van wet- en regelgeving m.b.t. vervoer en opslag van gevaarlijke stoffen (ADR, ADN, RID, IMDG, CLP (EU-GHS) en PGS15) .
  • Wegwijs in het ADR: classificering, gebruik van de stoffenlijst, verpakkingsinstructies, handvatten voor beoordelen verpakkingen.
  • Aan de hand van cases: referenties zoeken in het ADR.
  • Het Veiligheidsinformatieblad (VIB).

Verpakkingseisen uit het ADR

  • Verpakkingsgroepen, verpakkingsvormen, materialen en risico’s.
  • Overzicht met voorbeelden van verpakkingen/verpakte producten.

Herkennen van verpakkingsgroepen

  • Beoordelen van verpakte producten in de praktijk.
  • Opdracht met praktijkcases: beoordeel de praktijkvoorbeelden.

 

Certificaat

Na afloop van de workshop en bij voldoende participatie ontvangt u het NVC-certificaat ‘NVC Workshop Verpakken volgens het ADR’.