Zorgsector kiest voor uniforme barcodering

26 april 2013

GS1-standaard wordt de norm voor de gezondheidszorg. De standaardisering in codering moet leiden tot een efficiëntere logistiek en goedkopere zorgsector. Edith Schippers, Minister van VWS drong al langer aan op invoering van een uniforme barcodering voor geneesmiddelen en medische hulpmiddelen. Aan dat verzoek is nu gehoor gegeven. Ruim 30 internationale zorgpartijen hebben hun handtekening gezet onder de deal die moet leiden tot 1 uniforme coderingsnorm voor de zorgsector. De omschakeling naar een uniform codering moet leiden tot een betere stroomlijning van het logistieke proces. Ook wordt de transparantie van fabrikant tot patiënt verbeterd, is de verwachting van de deelnemende bedrijven. Andere belangrijke voordelen van een standaard coderingssysteem zijn: het terugdringen van het aantal medicatiefouten, betere track en trace van geneesmiddelen en medische hulpmiddelen, efficiëntere voorraadbeheer en het tegengaan van vervalsing van medische producten.
De standaardisering komt voort uit het rapport "Strength in unity: The promise of global standards in healthcare" van Mc Kinsey & Company. In dit rapport staat dat én de patiëntveiligheid aanzienlijk wordt verbeterd én kostenbesparingen worden gerealiseerd, wanneer partijen in de zorg gebruikmaken van één enkele wereldwijde standaard (Logistiek.nl, 25 april 2013).