Wetgeving non-food – september 2022

03 oktober 2022

Schadelijke stoffen – wet- en regelgeving
EU: Een raadpleging over een ontwerpbesluit dat nieuwe gevarenklassen aan de CLP-verordening zou toevoegen loopt tot 18 oktober 2022. De EC heeft ECHA verzocht informatie te verzamelen over het potentiële risico van PVC en PVC-additieven voor de menselijke gezondheid en het milieu. De resultaten worden mei 2023 verwacht. Op basis daarvan kan de EC ECHA vragen een REACH-beperkingsvoorstel op te stellen. VS: Met plannen om PFOA en PFOS aan te wijzen als gevaarlijke stoffen in het kader van de Comprehensive Environmental Response, Compensation, and Liability Act (CERCLA) neemt EPA een belangrijke stap in het kader van Administrator Regan’s PFAS Strategic Roadmap om mensen en gemeenschappen te beschermen tegen de gezondheidsrisico's van bepaalde PFAS. De regering heeft een Final Rule aangekondigd die de Federal Hazardous Materials Regulations (HMR) wijzigt om de wetgeving in overeenstemming te brengen met talrijke internationale normen. De Final Rule verbetert de veiligheid, stroomlijnt het vervoer van gevaarlijke stoffen en moedigt verladers aan om goederen efficiënter te verpakken.

Vernieuwde EU Blauwe Gids voor de uitvoering van productvoorschriften
De EC heeft een vernieuwde versie gepubliceerd van de Blauwe Gids voor de uitvoering van EU-productvoorschriften. De gids is bedoeld om beter inzicht te krijgen en meer uniformiteit en samenhang in de toepassing ervan in verschillende sectoren en in de interne markt als geheel.

EU: Farmaceutische verpakkingen
Volume 4 van "The rules governing medicinal products in the European Union" bevat richtsnoeren voor de interpretatie van de beginselen en richtsnoeren inzake GMP bij het vervaardigen van geneesmiddelen voor mensen en dieren. In augustus 2022 is een herziening van Annex 1 ‘Manufacture of Sterile Medicinal Products’ gepubliceerd. De uiterste datum voor inwerkingtreding is 25 augustus 2023, behalve voor punt 8.123 dat een jaar later ingaat.

VK: Wijzigingen in richtsnoeren voor UK Conformity Assessed (UKCA)-markering
SGS meldt dat de regering een aantal wijzigingen heeft aangebracht in de richtsnoeren voor UK Conformity Assessed (UKCA)-markering. De regering wil ook wetgeving invoeren zodat fabrikanten de markering kunnen aanbrengen op basis van hun bestaande CE-certificering.

Onderzoek
In een recente studie (2,11 MB) evalueerde DTU zes chemische stoffen (waaronder BPA) en ontdekte dat ze hormoonontregelende effecten hebben - en vooral combinatie-effecten wanneer ze samen worden getest. Northwestern University-onderzoekers hebben een proces ontwikkeld dat gebruik maakt van lage temperaturen en goedkope, gangbare reagentia, waardoor twee belangrijke klassen van PFAS-verbindingen uit elkaar vallen - en alleen goedaardige eindproducten overblijven. Het onderzoek is gepubliceerd in Science (abstract).

Plastics en menselijke gezondheid – meer onderzoek nodig
In een artikel (822 kB) in Annals of Global Health, kondigt een aantal onderzoeksinstellingen de oprichting aan van de Minderoo - Monaco Commission on Plastics and Human health. De commissie is van plan de vele gevaren van plastic voor de menselijke gezondheid te inventariseren en waar mogelijk te kwantificeren, vanaf de winning van de grondstoffen, via het gebruik, tot het lekken ervan naar het milieu. Een literatuurreview (1,46 MB) van RIVM concludeert dat betrouwbare standaardtechnieken moeten worden ontwikkeld om microplastics in de bodem te analyseren. Zolang dit er nog niet is, kunnen onderzoekers geen betrouwbare analyses doen naar wat de aanwezigheid betekent voor de menselijke gezondheid.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.