Wetgeving non-food – november 2022

01 december 2022

Schadelijke stoffen – wet- en regelgeving in de EU
In het werkprogramma voor 2023 van de EC wordt aangegeven dat de REACH-herziening wordt uitgesteld tot het vierde kwartaal van 2023.
Duitsland heeft het REACH Annex XV restrictievoorstel voor BPA ingediend. Oorspronkelijk zou het voorstel 8 april 2022 worden ingediend maar dat werd uitgesteld tot 7 oktober 2022.
Een oproep tot het indienen van bewijsmateriaal over PVC en PVC-additieven is geopend. Met deze oproep wil ECHA inzicht krijgen in de gebruiksvolumes op EU-niveau per sector en voor zoveel mogelijk eindgebruiken. De oproep sluit 6 januari 2023.
De Raad heeft formeel een verordening (418 kB) aangenomen om de grenswaarden voor persistente organische verontreinigende stoffen (POPs) in afval te verlagen.
ECHA doet verslag van een pilotproject (1,4 MB) waarbij inspecteurs hebben vastgesteld dat een op de vier uit afval teruggewonnen stoffen niet aan REACH voldeed.
De EC heeft een Strategic Research and Innovation Plan SRIP (1,32 MB) gepubliceerd om de overgang naar veilige en duurzame chemische stoffen en materialen te versnellen. Het SRIP belicht cruciale onderzoeks- en innovatiebehoeften voor deze overgang.
In een recent manifest dringt een aantal organisaties bij de lidstaten en de EC aan op een verbod van alle PFAS in consumentenproducten per 2025 en een totaalverbod per 2030.

Schadelijke stoffen – wet- en regelgeving in de VS
Earthjustice heeft namens een coalitie van organisaties een petitie (8,22 MB) ingediend bij de EPA, om de goedkeuring in te trekken en fabrikanten op te dragen 600 PFAS van de markt te halen - ongeveer de helft van de PFAS in de handel.
Twee senatoren hebben een pakket wetsvoorstellen ingediend om de inwoners van New Jersey te beschermen tegen PFAS. Een van de wetsvoorstellen is S3177, de "Protecting Against Forever Chemicals Act". Volgens het wetsvoorstel zou de verkoop van bepaalde producten die opzettelijk toegevoegde PFAS bevatten worden verboden en zou een grotere transparantie worden geëist bij de labeling van bepaalde producten die deze stoffen bevatten.

Onderzoek
Volgens onderzoekers van Penn State kunnen PFAS zowel via huishoudelijke als industriële bronnen in waterzuiveringsinstallaties terechtkomen. Wanneer behandeld afvalwater wordt gebruikt voor irrigatieactiviteiten op landbouwvelden, kunnen PFAS worden opgenomen door gewassen en in de voedselketen terechtkomen wanneer deze gewassen aan vee worden gevoerd. Een artikel over het onderzoek (1,65 MB) is gepubliceerd in het Journal of Environmental Quality.
Onderzoekers van Mount Sinai hebben een nieuw instrument ontwikkeld voor het schatten van de totale blootstelling van mensen aan mengsels van PFAS-chemicaliën. De PFAS-belastingcalculator houdt rekening met blootstelling aan vele chemische stoffen binnen de PFAS-familie, en niet alleen met individuele chemische concentraties, waar de huidige methoden zich op richten. Het onderzoek (1,01 MB) is gepubliceerd in Environmental Health Perspectives.
Een University of Sassari studie (2,05 MB), gepubliceerd in Environmental and Molecular Mutagenesis, toont het toxische effect van BPA, BPF en BPS op menselijke bloedcellen.
In een recente studie beschrijven onderzoekers van de University of Luxembourg, samen met anderen waaronder leden van FPF, de oprichting, implementatie, huidige stand van zaken en vooruitzichten van NORMAN-SLE. NORMAN-SLE is een gegevensbron met lijsten van verdachte chemische stoffen die naar verwachting in het milieu voorkomen. De studie (2,21 MB) is gepubliceerd in Environmental Sciences Europe.

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.