Wetgeving non-food – mei 2022

03 juni 2022

Schadelijke stoffen – EU wet- en regelgeving
EU: SGS meldt dat de EC de 18e aanpassing aan de technische en wetenschappelijke vooruitgang (ATP-18) van de CLP-verordening heeft gepubliceerd; 39 nieuwe vermeldingen zijn toegevoegd aan bijlage VI, 17 zijn herzien en een is er verwijderd. De EC vraagt feedback over regelgeving voor PFOA, zouten daarvan en aanverwante verbindingen en de EC heeft een routekaart voor beperkingen gepubliceerd in het kader van de Strategie voor duurzame chemische stoffen. De routekaart bevat een voortschrijdende lijst van stoffen, die de basis zal worden voor de meerjarenplanning onder REACH. Op de lijst staan onder meer bisfenolen, PFAS en PVC.
ECHA is raadplegingen gestart om het comité van de lidstaten te helpen bij het vaststellen van een advies over de vraag of BPF en BPAF (inclusief acht BPAF-zouten) voldoen aan de criteria voor EDCs. Commentaar kan tot 20 juni 2022 worden ingediend. ECHA heeft aangekondigd dat EU-exporteurs voortaan hun voornemen om 22 extra chemische stoffen te exporteren moeten melden na een wijziging van de verordening inzake voorafgaande geïnformeerde toestemming (PIC-verordening). ECHA heeft ook een nieuwe release van de IUCLID-software uitgebracht.
België: De FOD Mobiliteit en Vervoer heeft een vernieuwde vademecum RID (2,36 MB) gepubliceerd betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen per spoor.

Schadelijke stoffen - wet- en regelgeving buiten de EU
Afrika: ICCA heeft een nieuw project met Kenia, Ghana, Ivoorkust en Nigeria aangekondigd om deze landen te helpen bij de invoering van het wereldwijd geharmoniseerd systeem voor de indeling en etikettering van chemische stoffen (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals, GHS). Tot nu toe hebben slechts drie Afrikaanse landen - Mauritius, Zuid-Afrika en Zambia - GHS ingevoerd.
Zwitserland: SGS meldt dat de verordening inzake de beperking van chemische risico's ORRChem is herzien door de bepalingen van EU REACH en de herschikte POP-verordening ten uitvoer te leggen.
VS: In een artikel geeft FPF een overzicht van recente wetsvoorstellen om PFAS te reguleren in de verschillende VS-staten.

Tool om chemische risicoprofiel van in plastic gebruikte additieven te controleren
ChemFOWARD en de Sustainable Packaging Coalition (SPC) hebben de Plastic Additive Optimization Tool gepubliceerd. Hiermee kunnen gebruikers het chemische risicoprofiel controleren van meer dan 1100 verschillende additieven die in kunststoffen worden gebruikt.

Sommige cannabisproducten lijken op populaire snacks
Sommige cannabis-etenswaren lijken opvallend veel op populaire snacks en kunnen daar gemakkelijk mee verward worden, zo blijkt uit een nieuwe studie onder leiding van NYU-onderzoekers, gepubliceerd (abstract) in Drug and Alcohol Dependence.

Farma: testen op migrerende stoffen
In een recent artikel bespreken Smithers experts het testen op migrerende stoffen in farma. U kunt het artikel downloaden na het invullen van uw gegevens.

PFAS en ftalaten kunnen de gezondheid van botten schaden
De Endocrine Society meldt dat PFAS en ftalaten (twee soorten EDCs) in verband kunnen worden gebracht met een lagere botmineraaldichtheid bij mannelijke tieners. Een artikel (abstract) over het onderzoek is gepubliceerd in het Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism.
 

NVC-leden ontvangen deze informatie met alle bijbehorende links in de maandelijkse NVC Members-only Update. Heeft u vragen, neem dan contact met ons op via e-mail of bel: +31-(0)182-512411.